جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88728تهراناطاعتی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1062,100,00040,000,0001395/08/06
88672تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره721,500,00050,000,0001395/08/05
88671تهرانسرسبز جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00040,000,0001395/08/05
88670تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00060,000,0001395/08/05
88669تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00050,000,0001395/08/05
88565تهرانمرزدارانآپارتمانفروش585,430,000315,000,0001395/08/05
88566تهرانمرزدارانآپارتمانفروش607,500,0001395/08/05
88563تهرانمرزدارانویلافروش3628,000,0001395/08/05
88564تهرانمرزدارانآپارتمانفروش924,890,000450,000,0001395/08/05
88487تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره622,500,00020,000,0001395/08/04
88486تهرانبر مرزداراناداریرهن و اجاره652,100,00020,000,0001395/08/04
88329تهرانبر مرزداراناداریرهن و اجاره906,000,000100,000,0001395/08/04
88485تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره140کارشناسیکارشناسی1395/08/04
88465تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن165280,000,0001395/08/04
88330تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره367,500,000250,000,0001395/08/03
88328تهرانمرزدارانآپارتمانرهن120200,000,0001395/08/03
88327تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1803,000,00050,000,0001395/08/03
88325تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00060,000,0001395/08/03
88324تهرانمرزدارنآپارتمانرهن و اجاره902,400,00010,000,0001395/08/03
88206تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1036,400,000659,200,0001395/08/03
88205تهرانمرزدارانآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001395/08/03
88204تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,200,000792,000,0001395/08/03
88203تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانفروش966,562,000630,000,0001395/08/03
88099تهرانشهرک فرهنگیانآپارتمانرهن و اجاره901,800,00015,000,0001395/08/02
88098تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره901,550,00040,000,0001395/08/02
88097تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1402,900,00030,000,0001395/08/02
88095تهراناطاعتی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1062,100,00040,000,0001395/08/02
87816تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1356,700,000904,500,0001395/07/28
87815تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1185,600,000660,800,0001395/07/28
87777تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/07/27
Page top