جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39190تهرانطرشتآپارتمانفروش534,500,000238,500,0001394/01/25
39213تهرانطرشتکلنگیفروش627,500,000615,000,0001394/01/25
39023تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/01/24
39024تهرانطرشتآپارتمانفروش1025,000,000510,000,0001394/01/24
39026تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,900,000490,000,0001394/01/24
39029تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش633,650,000230,000,0001394/01/24
38648تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394/01/19
38649تهرانطرشتکلنگیفروش1056,500,000734,500,0001394/01/19
38528تهرانطرشتآپارتمانفروش984,600,000450,800,0001394/01/18
38529تهرانطرشتآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001394/01/18
38526تهرانطرشت جنوبیمغازهفروش327,812,000250,000,0001394/01/18
38284تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش933,200,000297,600,0001394/01/18
38051تهرانطرشتآپارتمانفروش743,500,000259,000,0001394/01/18
36230تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/12/28
38131تهرانطرشتآپارتمانفروش1074,205,000450,000,0001393/12/25
36813تهرانطرشتآپارتمانفروش675,400,000361,800,0001393/12/09
17597تهرانطرشتآپارتمانفروش543,300,000178,200,0001393/10/15
26758تهرانطرشتآپارتمانفروش654,200,000273,000,0001393/09/10
25531تهرانطرشتآپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001393/08/25
25186تهرانطرشت آپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393/08/22
25013تهرانطرشت آپارتمانفروش1174,200,000491,400,0001393/08/21
24850تهرانطرشتآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393/08/20
24327تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001393/08/18
24324تهرانطرشتآپارتمانفروش704,200,000294,000,0001393/08/17
23777تهرانطرشتآپارتمانفروش743,600,000266,400,0001393/08/10
21770تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش743,538,000260,000,0001393/08/08
17589تهرانطرشتآپارتمانفروش443,900,000172,000,0001393/06/22
15478تهران طرشت - بزرگراه جناحآپارتمانفروش1114,000,000444,000,0001393/06/15
15480تهران محمد علي جناحآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001393/06/15
16257تهرانطرشت شمالی آپارتمانفروش1403,800,000532,000,0001393/06/13
Page top