املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک طرشت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39946تهرانطرشتآپارتمانفروش913,800,000345,800,0001394-02-01
39705تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394-01-30
39706تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش954,300,000408,500,0001394-01-30
39707تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش1103,300,000363,000,0001394-01-30
39507تهرانطرشتآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001394-01-27
39508تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394-01-27
39509تهرانطرشتآپارتمانفروش954,200,000399,000,0001394-01-27
39510تهرانطرشتآپارتمانفروش854,400,000374,000,0001394-01-27
39189تهرانطرشتآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394-01-25
39190تهرانطرشتآپارتمانفروش534,500,000238,500,0001394-01-25
39213تهرانطرشتکلنگیفروش627,500,000615,000,0001394-01-25
39023تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394-01-24
39024تهرانطرشتآپارتمانفروش1025,000,000510,000,0001394-01-24
39026تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,900,000490,000,0001394-01-24
39029تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش633,650,000230,000,0001394-01-24
38648تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394-01-19
38649تهرانطرشتکلنگیفروش1056,500,000734,500,0001394-01-19
38528تهرانطرشتآپارتمانفروش984,600,000450,800,0001394-01-18
38529تهرانطرشتآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001394-01-18
38526تهرانطرشت جنوبیمغازهفروش327,812,000250,000,0001394-01-18
38284تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش933,200,000297,600,0001394-01-18
38051تهرانطرشتآپارتمانفروش743,500,000259,000,0001394-01-18
36230تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393-12-28
38131تهرانطرشتآپارتمانفروش1074,205,000450,000,0001393-12-25
36813تهرانطرشتآپارتمانفروش675,400,000361,800,0001393-12-09
17597تهرانطرشتآپارتمانفروش543,300,000178,200,0001393-10-15
26758تهرانطرشتآپارتمانفروش654,200,000273,000,0001393-09-10
25531تهرانطرشتآپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001393-08-25
25186تهرانطرشت آپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393-08-22
25013تهرانطرشت آپارتمانفروش1174,200,000491,400,0001393-08-21
Page top