جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41484تهرانطرشت - بایندریهاآپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001394/02/21
41486تهرانطرشتآپارتمانفروش1434,600,000657,800,0001394/02/21
41487تهرانطرشتمستغلاتفروش9505,780,0005,500,000,0001394/02/21
41230تهرانطرشت - بایندریهاآپارتمانفروش1263,300,000415,800,0001394/02/19
41231تهرانطرشتآپارتمانفروش623,600,000223,200,0001394/02/19
41232تهرانطرشتآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001394/02/19
41233تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش994,250,000420,000,0001394/02/19
41007تهرانطرشتآپارتمانفروش805,250,000420,000,0001394/02/16
41008تهرانطرشت شمالیکلنگیفروش2207,650,0001,300,000,0001394/02/16
41009تهرانطرشتکلنگیفروش3608,000,0001,976,000,0001394/02/16
41010تهرانطرشتآپارتمانفروش1683,300,000554,400,0001394/02/16
40785تهرانطرشتآپارتمانفروش683,500,000238,000,0001394/02/14
40786تهرانطرشتآپارتمانفروش1073,650,000390,550,0001394/02/14
40603تهرانطرشتآپارتمانفروش1364,800,000652,800,0001394/02/10
40604تهرانطرشتآپارتمانفروش633,500,000220,000,0001394/02/10
40427تهرانطرشتآپارتمانفروش1464,600,000671,600,0001394/02/08
40428تهرانطرشتآپارتمانفروش1484,054,000600,000,0001394/02/08
40429تهرانطرشتآپارتمانفروش904,700,000423,000,0001394/02/08
40214تهرانطرشتآپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001394/02/06
40225تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/02/06
39943تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,600,000483,000,0001394/02/01
39944تهرانطرشتآپارتمانفروش824,700,000385,400,0001394/02/01
39945تهرانطرشتآپارتمانفروش784,700,000366,600,0001394/02/01
39946تهرانطرشتآپارتمانفروش913,800,000345,800,0001394/02/01
39705تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394/01/30
39706تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش954,300,000408,500,0001394/01/30
39707تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش1103,300,000363,000,0001394/01/30
39507تهرانطرشتآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001394/01/27
39508تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/01/27
39509تهرانطرشتآپارتمانفروش954,200,000399,000,0001394/01/27
Page top