جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54283تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,950,000395,000,0001394/06/17
54284تهرانطرشتآپارتمانفروش1304,300,000559,000,0001394/06/17
54285تهرانطرشتآپارتمانفروش1024,600,000469,200,0001394/06/17
53420تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش724,100,000295,200,0001394/06/11
53421تهرانطرشتآپارتمانفروش1403,800,000532,000,0001394/06/11
52140تهرانبلوار تیموریآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/06/01
52141تهرانطرشتآپارتمانفروش824,700,000385,400,0001394/06/01
52142تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/06/01
39022تهرانطرشتآپارتمانفروش543,333,000180,000,0001394/05/13
48756تهرانطرشتآپارتمانفروش754,900,000367,500,0001394/04/29
48361تهرانطرشتکلنگیفروش2207,300,0001,226,400,0001394/04/23
48362تهرانطرشتآپارتمانفروش1104,400,000484,000,0001394/04/23
48100تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش1003,890,000389,000,0001394/04/21
48101تهرانطرشتآپارتمانفروش804,400,000352,000,0001394/04/21
48102تهرانطرشتآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394/04/21
47893تهرانطرشتکلنگیفروش3208,620,0001,500,000,0001394/04/18
47543تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش923,800,000349,600,0001394/04/15
47530تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001394/04/15
47529تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001394/04/15
44082تهرانطرشتآپارتمانفروش864,500,000387,000,0001394/03/12
44087تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1053,500,000367,500,0001394/03/12
44088تهرانطرشتآپارتمانفروش654,600,000299,000,0001394/03/12
44089تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش1103,250,000357,500,0001394/03/12
43659تهرانطرشتآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001394/03/07
43660تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001394/03/07
43237تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1003,600,000360,000,0001394/03/04
42929تهرانطرشتآپارتمانفروش714,200,000298,200,0001394/03/03
42908تهرانطرشتآپارتمانفروش863,600,000309,600,0001394/03/03
41902تهرانطرشتکلنگیفروش2207,000,0001,176,000,0001394/02/23
41906تهرانطرشتآپارتمانفروش1174,550,000532,350,0161394/02/23
Page top