جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60206تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش913,846,000350,000,0001394/08/20
60064تهرانطرشت - بایندریهاآپارتمانفروش1654,000,000660,000,0001394/08/19
60063تهرانطرشتآپارتمانفروش634,600,000289,800,0001394/08/19
60080تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش2207,647,0001,300,000,0001394/08/19
59759تهرانطرشتکلنگیفروش2707,000,0001,512,000,0001394/08/17
59760تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,200,000336,000,0001394/08/17
59782تهرانبلوار عزیزیآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001394/08/17
58741تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1403,750,000525,000,0001394/08/05
58743تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394/08/05
58774تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001394/08/05
58462تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,950,000395,000,0001394/07/30
58101تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش873,800,000330,600,0001394/07/27
58120تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش873,800,000330,600,0001394/07/27
57961تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1404,000,000560,000,0001394/07/26
57846تهرانطرشتآپارتمانفروش685,300,000360,400,0001394/07/25
57222تهرانطرشتکلنگیفروش1417,000,0005,180,000,0001394/07/19
57223تهرانطرشتآپارتمانفروش1407,142,0001,000,000,0001394/07/19
57241تهرانطرشتکلنگیفروش2887,500,0001,650,000,0001394/07/19
56715تهرانطرشتآپارتمانفروش643,640,000233,000,0001394/07/12
54792تهرانطرشتآپارتمانفروش1303,700,000481,000,0001394/06/22
54793تهرانطرشتآپارتمانفروش1064,500,000477,000,0001394/06/22
54794تهرانطرشتکلنگیفروش1507,500,000787,500,0001394/06/22
54283تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,950,000395,000,0001394/06/17
54284تهرانطرشتآپارتمانفروش1304,300,000559,000,0001394/06/17
54285تهرانطرشتآپارتمانفروش1024,600,000469,200,0001394/06/17
53420تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش724,100,000295,200,0001394/06/11
53421تهرانطرشتآپارتمانفروش1403,800,000532,000,0001394/06/11
52140تهرانبلوار تیموریآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/06/01
52141تهرانطرشتآپارتمانفروش824,700,000385,400,0001394/06/01
52142تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/06/01
Page top