جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68214تهرانطرشتآپارتمانفروش1403,700,000518,000,0001394/11/18
67728تهرانطرشتآپارتمانفروش833,000,000249,000,0001394/11/12
67729تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001394/11/12
67275تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1453,800,000551,000,0001394/11/07
66585تهرانطرشتکلنگیفروش2887,200,0001,584,000,0001394/11/01
66599تهرانطرشتآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001394/11/01
66329تهرانطرشتآپارتمانفروش1144,200,000478,800,0001394/10/26
65862تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش994,200,000415,800,0001394/10/21
65525تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001394/10/16
65341تهرانطرشتآپارتمانفروش1073,650,000390,550,0001394/10/15
65347تهرانطرشتآپارتمانفروش1304,550,000591,500,0001394/10/15
64857تهرانطرشتآپارتمانفروش694,782,000330,000,0001394/10/10
64427تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش1034,000,000412,000,0001394/10/06
64214تهرانطرشتآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001394/10/03
63778تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/09/30
63510تهرانطرشتآپارتمانفروش1253,200,000400,000,0001394/09/28
63511تهرانطرشتآپارتمانفروش1173,700,000432,900,0001394/09/28
62987تهرانطرشتمستغلاتفروش1205,200,0001394/09/23
62154تهرانطرشتآپارتمانفروش873,900,000339,300,0001394/09/10
62165تهرانطرشتآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001394/09/10
62182تهرانطرشتآپارتمانفروش1304,500,0001394/09/10
61931تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/09/08
61525تهرانطرشتآپارتمانفروش1073,300,000353,100,0001394/09/03
60994تهرانطرشتکلنگیفروش3447,200,0002,664,000,0001394/08/27
60996تهرانطرشتآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001394/08/27
60659تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,200,000336,000,0001394/08/25
60660تهرانطرشتآپارتمانفروش674,200,000281,400,0001394/08/25
60675تهرانطرشتآپارتمانفروش723,194,000230,000,0001394/08/25
60444تهرانطرشتآپارتمانفروش1363,308,000450,000,0001394/08/23
60445تهرانطرشتآپارتمانفروش1484,109,000600,000,0001394/08/23
Page top