جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79346تهرانطرشتآپارتمانفروش643,515,000225,000,0001395/04/29
79329تهرانطرشتکلنگیفروش1707,058,0001,200,000,0001395/04/29
79328تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش814,000,000324,000,0001395/04/29
79045تهرانطرشتکلنگیفروش1707,058,0001,200,000,0001395/04/27
79035تهرانطرشتکلنگیفروش2207,200,0001,584,000,0001395/04/27
79031تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001395/04/27
78622تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395/04/23
78616تهرانطرشتآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/04/23
78615تهرانطرشتزمینفروش5,7693,200,0001395/04/23
78366تهرانبلوار صالحیمستغلاتفروش1205,500,0001395/04/21
78356تهرانطرشتآپارتمانفروش1654,000,000660,000,0001395/04/21
78345تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395/04/21
78344تهرانطرشتآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001395/04/21
75422تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1303,700,000481,000,0001395/03/11
74513تهرانطرشتآپارتمانفروش7241,600,000300,000,0001395/02/19
74260تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش643,125,000200,000,0001395/02/14
73976تهرانطرشتآپارتمانفروش583,362,000195,000,0001395/02/12
73234تهرانطرشتآپارتمانفروش703,572,000250,000,0001395/02/05
72992تهرانطرشتآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001395/02/01
72840تهرانطرشتمستغلاتفروش1,2006,500,0001395/01/31
71847تهرانطرشت - بایندریهاآپارتمانفروش934,100,000381,300,0001395/01/30
72452تهرانبلوار صالحیآپارتمانفروش1063,750,000397,500,0001395/01/26
72453تهرانمیدان سماآپارتمانفروش604,400,000264,000,0001395/01/26
72469تهرانطرشتآپارتمانفروش713,300,000234,300,0001395/01/26
71855تهرانبلوار صالحیآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001395/01/22
71871تهرانطرشت شمالی آپارتمانفروش1104,000,000392,000,0001395/01/22
71265تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,500,000367,500,0001395/01/14
71212تهرانطرشتکلنگیفروش836,000,000498,000,0001394/12/24
70764تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش973,000,000291,000,0001394/12/16
70291تهرانطرشتآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/12/10
Page top