املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک طرشت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85002تهرانطرشتمستغلاتفروش3007,500,0001,672,500,0001395/06/24
82354تهرانطرشتآپارتمانفروش725,800,000417,600,0001395-05-27
82337تهرانطرشتآپارتمانفروش954,900,000465,500,0001395-05-27
81998تهرانطرشتآپارتمانفروش1263,400,000428,400,0001395-05-25
81995تهرانطرشتآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001395-05-25
81677تهرانطرشت شمالیآپارتمانمعاوضه1423,900,000530,000,0001395-05-21
79768تهرانطرشتآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001395-05-03
79346تهرانطرشتآپارتمانفروش643,515,000225,000,0001395-04-29
79329تهرانطرشتکلنگیفروش1707,058,0001,200,000,0001395-04-29
79328تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش814,000,000324,000,0001395-04-29
79045تهرانطرشتکلنگیفروش1707,058,0001,200,000,0001395-04-27
79035تهرانطرشتکلنگیفروش2207,200,0001,584,000,0001395-04-27
79031تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001395-04-27
78622تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395-04-23
78616تهرانطرشتآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395-04-23
78615تهرانطرشتزمینفروش5,7693,200,0001395-04-23
78366تهرانبلوار صالحیمستغلاتفروش1205,500,0001395-04-21
78356تهرانطرشتآپارتمانفروش1654,000,000660,000,0001395-04-21
78345تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395-04-21
78344تهرانطرشتآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001395-04-21
75422تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1303,700,000481,000,0001395-03-11
74513تهرانطرشتآپارتمانفروش7241,600,000300,000,0001395-02-19
74260تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش643,125,000200,000,0001395-02-14
73976تهرانطرشتآپارتمانفروش583,362,000195,000,0001395-02-12
73234تهرانطرشتآپارتمانفروش703,572,000250,000,0001395-02-05
72992تهرانطرشتآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001395-02-01
72840تهرانطرشتمستغلاتفروش1,2006,500,0001395-01-31
71847تهرانطرشت - بایندریهاآپارتمانفروش934,100,000381,300,0001395-01-30
72452تهرانبلوار صالحیآپارتمانفروش1063,750,000397,500,0001395-01-26
72453تهرانمیدان سماآپارتمانفروش604,400,000264,000,0001395-01-26
Page top