جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88639تهرانطرشتآپارتمانرهن129160,000,0001395/08/05
88541تهرانطرشتآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001395/08/05
88456تهرانطرشتآپارتمانرهن و اجاره100800,00060,000,0001395/08/04
88455تهرانبلوار صالحیآپارتمانرهن9375,000,0001395/08/04
88454تهرانحبیب اللهآپارتمانرهن و اجاره1602,500,00010,000,0001395/08/04
88311تهرانطرشتآپارتمانرهن و اجاره62950,00025,000,0001395/08/03
88041تهرانطرشتآپارتمانفروش963,800,000364,800,0001395/08/02
87983تهرانطرشتآپارتمانرهن129160,000,0001395/08/01
87740تهرانطرشتآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00040,000,0001395/07/27
87667تهرانطرشتکلنگیفروش1847,500,0001,380,000,0001395/07/27
87329تهرانطرشتآپارتمانفروش1204,900,000588,000,0001395/07/25
87328تهرانطرشتآپارتمانفروش903,610,000325,000,0001395/07/25
86921تهرانبلوار صالحیآپارتمانرهن و اجاره701,000,00020,000,0001395/07/15
86382تهرانشهید گلابآپارتمانفروش85425,000,0001395/07/09
86086تهرانطرشت شمالیآپارتمانرهن110110,000,0001395/07/05
85960تهرانطرشتآپارتمانرهن و اجاره1301,500,000130,000,0001395/07/04
85959تهرانبلوار تیموریآپارتمانرهن و اجاره87800,00040,000,0001395/07/04
85701تهرانمیدان تیموریآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00070,000,0001395/07/01
85416تهرانطرشتآپارتمانرهن8471,000,0001395/06/28
85003تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001395/06/24
85002تهرانطرشتمستغلاتفروش3007,500,0001,672,500,0001395/06/24
84458تهرانبلوار صالحیاداریرهن و اجاره1201,000,00040,000,0001395/06/16
84459تهرانطرشتاداریرهن9090,000,0001395/06/16
83610تهرانبلوار تیموریآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00030,000,0001395/06/09
82354تهرانطرشتآپارتمانفروش725,800,000417,600,0001395/05/27
82337تهرانطرشتآپارتمانفروش954,900,000465,500,0001395/05/27
81998تهرانطرشتآپارتمانفروش1263,400,000428,400,0001395/05/25
81995تهرانطرشتآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001395/05/25
81677تهرانطرشت شمالیآپارتمانمعاوضه1423,900,000530,000,0001395/05/21
79768تهرانطرشتآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001395/05/03
Page top