املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک طرشت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86382تهرانشهید گلابآپارتمانفروش85425,000,0001395/10/19
94550تهرانبلوار صالحیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001395/10/06
94542تهرانطرشتآپارتمانفروش1105,800,000660,000,0001395/10/06
94177تهرانطرشت شمالیآپارتمانرهن105110,000,0001395/10/01
91644تهرانطرشتآپارتمانرهن160125,000,0001395/09/03
91129تهرانمیدان سما آپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/08/29
90665تهرانطرشتاداریرهن و اجاره902,000,00010,000,0001395/08/24
90529تهرانطرشتکلنگیفروش2207,200,0001,584,000,0001395/08/24
90528تهرانطرشتآپارتمانفروش1025,000,000510,000,0001395/08/24
90527تهرانطرشتآپارتمانفروش1204,700,000564,000,0001395/08/24
90411تهرانبلوار صالحیآپارتمانرهن و اجاره701,500,00015,000,0001395/08/23
89983تهرانطرشتاداریرهن و اجاره731,700,00020,000,0001395/08/19
89894تهرانطرشتآپارتمانفروش1267,500,000945,000,0001395/08/19
89497تهرانطرشتآپارتمانرهن و اجاره901,000,00040,000,0001395/08/13
89230تهرانطرشت شمالیآپارتمانرهن9290,000,0001395/08/11
89072تهرانطرشتآپارتمانرهن9375,000,0001395/08/10
88987تهرانطرشتآپارتمانفروش9432,970,000310,000,0001395/08/09
88986تهرانطرشتکلنگیفروش1759,000,0001,575,000,0001395/08/09
88639تهرانطرشتآپارتمانرهن129160,000,0001395/08/05
88541تهرانطرشتآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001395/08/05
88456تهرانطرشتآپارتمانرهن و اجاره100800,00060,000,0001395/08/04
88454تهرانحبیب اللهآپارتمانرهن و اجاره1602,500,00010,000,0001395/08/04
88311تهرانطرشتآپارتمانرهن و اجاره62950,00025,000,0001395/08/03
88041تهرانطرشتآپارتمانفروش963,800,000364,800,0001395/08/02
87983تهرانطرشتآپارتمانرهن129160,000,0001395/08/01
87667تهرانطرشتکلنگیفروش1847,500,0001,380,000,0001395/07/27
87329تهرانطرشتآپارتمانفروش1204,900,000588,000,0001395/07/25
87328تهرانطرشتآپارتمانفروش903,610,000325,000,0001395/07/25
85003تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001395/06/24
85002تهرانطرشتمستغلاتفروش3007,500,0001,672,500,0001395/06/24
Page top