جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
53580تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001394/06/11
53581تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1705,800,000986,000,0001394/06/11
53582تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1075,200,000556,400,0001394/06/11
53007تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1224,700,000573,400,0001394/06/08
53008تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش963,750,000360,000,0001394/06/08
53009تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش1023,750,000382,500,0001394/06/08
52606تهرانصادقیهآپارتمانفروش765,200,000395,200,0001394/06/04
52607تهرانصادقیهآپارتمانفروش805,200,000416,000,0001394/06/04
52623تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش914,900,000445,900,0001394/06/04
52138تهرانشهدای شمالیآپارتمانفروش1963,800,000744,800,0001394/06/01
52139تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش78300,000,0001394/06/01
52137تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش40510,000,0001394/06/01
52052تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش40510,000,0001394/05/31
52053تهرانصادقیهآپارتمانفروش1963,800,000744,800,0001394/05/31
51801تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394/05/27
51235تهرانصادقیهآپارتمانفروش1145,300,000604,200,0001394/05/18
51236تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش1074,018,000430,000,0001394/05/18
51237تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394/05/18
50492تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش112500,000,0001394/05/13
50493تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1303,907,000508,000,0001394/05/13
50109تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1174,700,855550,000,0001394/05/11
50110تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش903,333,000300,000,0001394/05/11
49578تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394/05/06
49579تهرانصادقیهآپارتمانفروش93355,000,0001394/05/06
48873تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1454,500,000652,500,0001394/04/30
48874تهرانصادقیه - فردوسآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001394/04/30
48749تهرانسازمان آبآپارتمانفروش9711,000,0001,067,000,0001394/04/29
48755تهرانصادقیهآپارتمانفروش1605,500,000880,000,0001394/04/29
48359تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/04/23
48360تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1504,500,000675,000,0001394/04/23
Page top