جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60062تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1663,500,000581,000,0001394/08/19
60061تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش55013,000,0004,680,000,0001394/08/19
60084تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001394/08/19
59757تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/08/17
59758تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش793,300,000260,700,0001394/08/17
58822تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش723,200,000230,400,0001394/08/16
59458تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش36810,500,0001,543,500,0001394/08/13
59459تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001394/08/13
59469تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001394/08/13
59219تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001394/08/11
59232تهرانصادقیهآپارتمانفروش1408,800,0001,144,000,0001394/08/11
58740تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1053,714,000390,000,0001394/08/05
58742تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش835,000,000415,000,0001394/08/05
58773تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001394/08/05
58461تهرانصادقیهآپارتمانفروش101کارشناسیکارشناسی1394/07/30
58119تهرانصادقیهآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001394/07/27
57977تهرانسازمان آبکلنگیفروش25415,492,0003,300,000,0001394/07/26
58037تهرانسازمان آب شرقیتجاریفروش55450,000,0001394/07/26
57845تهرانصادقیهکلنگیفروش79712,000,0004,452,000,0001394/07/25
57583تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1034,800,000494,400,0001394/07/22
57215تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001394/07/19
57216تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001394/07/19
56925تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001394/07/14
56947تهرانصادقیهآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394/07/14
56671تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1475,500,000808,500,0001394/07/12
56714تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش673,731,000250,000,0001394/07/12
56019تهرانسازمان آبکلنگیفروش52011,000,0005,720,000,0001394/07/05
56027تهرانصادقیه - گلنازآپارتمانفروش1125,100,000571,200,0001394/07/05
55070تهرانصادقیهکلنگیفروش58420,000,0006,000,000,0001394/06/25
55071تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001394/06/25
Page top