املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک صادقیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66330تهرانصادقیهآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-10-26
66343تهرانصادقیه - گلابمستغلاتفروش1256,500,0008,125,000,0001394-10-26
65834تهرانصادقیهمستغلاتفروش3605,500,0001,980,000,0001394-10-21
65835تهرانصادقیهآپارتمانفروش1053,714,000390,000,0001394-10-21
65850تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش864,534,000390,000,0001394-10-21
65505تهرانصادقیه - فردوسآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-10-16
65506تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001394-10-16
65340تهرانصادقیهآپارتمانفروش1357,900,0001,066,500,0001394-10-15
65073تهرانصادقیه - ف اولمستغلاتفروش200کارشناسیکارشناسی1394-10-13
65074تهرانشهدای شمالیآپارتمانفروش1054,285,000450,000,0001394-10-13
65109تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1325,300,000699,000,0001394-10-13
64982تهرانطرشتآپارتمانفروش813,335,000270,000,0001394-10-12
64983تهرانصادقیه - ف دوممغازهفروش1157,000,000,0001394-10-12
64986تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش68011,000,0005,390,000,0001394-10-12
64856تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1084,600,000496,800,0001394-10-10
64426تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1023,750,000382,500,0001394-10-06
64456تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش963,281,000315,000,0001394-10-06
64212تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001394-10-03
64213تهرانبلوار شهداآپارتمانفروش1963,700,000725,200,0001394-10-03
64224تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1143,500,000399,000,0001394-10-03
63804تهرانصادقیهآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001394-10-01
63776تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش34012,000,0003,000,000,0001394-09-30
63771تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001394-09-30
63777تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-09-30
63509تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش42010,000,0002,200,000,0001394-09-28
63534تهرانسازمان آبمستغلاتفروش5255,800,0003,044,000,0001394-09-28
62981تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش814,500,000364,000,0001394-09-23
62999تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش735,600,000408,800,0001394-09-23
62719تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001394-09-18
62720تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001394-09-18
Page top