جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63534تهرانسازمان آبمستغلاتفروش5255,800,0003,044,000,0001394/09/28
62981تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش814,500,000364,000,0001394/09/23
62999تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش735,600,000408,800,0001394/09/23
62719تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001394/09/18
62720تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001394/09/18
62498تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش904,900,000441,000,0001394/09/16
62386تهرانصادقیه - گلابکلنگیفروش11,4008,000,000104,000,000,0001394/09/15
62387تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1883,500,000658,000,0001394/09/15
62400تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش843,800,000319,200,0001394/09/15
62152تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش59011,000,0001394/09/10
62153تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001394/09/10
56603تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1254,600,000575,000,0001394/09/09
61930تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش843,690,000310,000,0001394/09/08
61939تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1303,500,000455,000,0001394/09/08
61523تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1136,250,000706,250,0001394/09/03
61524تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/09/03
61537تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1175,700,000666,900,0001394/09/03
60992تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394/08/27
60993تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش684,705,000320,000,0001394/08/27
60999تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش8569,000,00030,420,000,0001394/08/27
60657تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1333,550,000472,150,0001394/08/25
60658تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394/08/25
60674تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش1024,600,000469,200,0001394/08/25
60203تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش873,050,000265,000,0001394/08/20
60204تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394/08/20
60237تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش88012,000,0005,400,000,0001394/08/20
60062تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1663,500,000581,000,0001394/08/19
60061تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش55013,000,0004,680,000,0001394/08/19
60084تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001394/08/19
59757تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/08/17
Page top