جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69657تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش3008,500,0001394/12/03
69689تهرانصادقیه - گلابکلنگیفروش2258,000,0001,800,000,0001394/12/03
69519تهرانصادقیهآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001394/12/02
69520تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1164,400,000510,400,0001394/12/02
69539تهرانصادقیهآپارتمانفروش1358,600,0001,161,000,0001394/12/02
69196تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1624,600,000745,200,0001394/11/28
69197تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش693,900,000269,100,0001394/11/28
69076تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1164,400,000510,400,0001394/11/27
69079تهرانصادقیهآپارتمانفروش1358,600,0001,161,000,0001394/11/27
69080تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001394/11/27
69096تهرانصادقیهآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001394/11/27
68847تهرانسازمان آبمستغلاتفروش9711,000,0001394/11/25
68848تهرانصادقیه - گلابمستغلاتفروش90کارشناسیکارشناسی1394/11/25
68861تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001394/11/25
68440تهرانچوب تراشآپارتمانفروش1083,700,000399,600,0001394/11/20
68439تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001394/11/20
68438تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001394/11/20
68216تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/11/18
68039تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش854,705,000400,000,0001394/11/15
67726تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001394/11/12
67727تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش1,07612,000,0007,200,000,0001394/11/12
67750تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1455,500,000797,500,0001394/11/12
67273تهرانصادقیهآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394/11/07
67274تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1455,300,000768,500,0001394/11/07
67298تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1354,700,000634,500,0001394/11/07
66998تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1102,500,000275,000,0001394/11/05
67022تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش924,700,000432,400,0001394/11/05
66902تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394/11/04
66738تهرانصادقیه - گلابکلنگیفروش6408,660,0002,600,000,0001394/11/03
66737تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش30012,000,0003,000,000,0001394/11/03
Page top