املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک صادقیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79760تهرانصادقیهآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001395-05-03
79759تهرانصادقیهآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001395-05-03
79662تهرانصادقیهآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001395-05-02
79338تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001395-04-29
79326تهرانبلور شهداآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395-04-29
79043تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,762,000500,000,0001395-04-27
79034تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001395-04-27
79030تهرانصادقیهآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001395-04-27
79029تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001395-04-27
78621تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1455,400,000783,000,0001395-04-23
78612تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1254,500,0001395-04-23
78611تهرانصادقیهآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001395-04-23
78355تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1883,457,000650,000,0001395-04-21
78343تهرانصادقیهآپارتمانفروش1434,000,000572,000,0001395-04-21
78342تهرانسازمان آبمستغلاتفروش1055,800,0001395-04-21
74783تهرانآریا شهرآپارتمانفروش1524,300,000653,600,0001395-03-04
74248تهرانصادقیهمغازهفروش3640,000,0001,440,000,0001395-02-14
74249تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001395-02-14
73961تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1134,300,000485,900,0001395-02-12
73666تهرانآریا شهرآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001395-02-08
73550تهرانصادقیه - گلناز آپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395-02-07
73415تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001395-02-06
73227تهرانصادقیهآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001395-02-05
73126تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1303,700,000481,000,0001395-02-04
73083تهرانصادقیه - فلکه دوم آپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395-02-02
73084تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,761,000500,000,0001395-02-02
72821تهرانصادقیهآپارتمانفروش1095,300,0001395-01-31
72822تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1185,600,000660,000,0001395-01-31
72831تهرانفلکه دوم صادقیهمستغلاتمعاوضه4059,555,0002,150,000,0001395-01-31
72832تهرانصادقیهآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001395-01-31
Page top