املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک صادقیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73126تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1303,700,000481,000,0001395-02-04
73083تهرانصادقیه - فلکه دوم آپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395-02-02
73084تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,761,000500,000,0001395-02-02
72821تهرانصادقیهآپارتمانفروش1095,300,0001395-01-31
72822تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1185,600,000660,000,0001395-01-31
72831تهرانفلکه دوم صادقیهمستغلاتمعاوضه4059,555,0002,150,000,0001395-01-31
72832تهرانصادقیهآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001395-01-31
72839تهرانصادقیه - فلکه دومآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001395-01-31
72855تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001395-01-31
72577تهرانآریا شهرمستغلاتفروش80018,000,000,0001395-01-29
72582تهرانفلکه دوم صادقیهآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395-01-29
72567تهرانسازمان آبتجاریفروش2240,000,000880,000,0001395-01-28
72454تهرانپاک شمالی آپارتمانفروش855,750,000488,750,0001395-01-26
72470تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001395-01-26
72471تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001395-01-26
71846تهرانبلوار شهدای صادقیهآپارتمانفروش706,000,000600,000,0001395-01-22
71462تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1456,100,000884,500,0001395-01-16
71485تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش98کارشناسیکارشناسی1395-01-16
71486تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001395-01-16
71504تهرانصادقیهآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001395-01-16
71213تهرانصادقیهآپارتمانمعاوضه1004,200,000420,000,0001394-12-24
70921تهرانصادقیهآپارتمانفروش1074,018,000430,000,0001394-12-18
70920تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1185,600,000660,800,0001394-12-18
70763تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1333,500,000465,500,0001394-12-16
70762تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001394-12-16
70522تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش993,600,000356,400,0001394-12-12
70523تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش855,500,000715,000,0001394-12-12
70532تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1363,382,000460,000,0001394-12-12
70292تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1454,400,000638,000,0001394-12-10
70295تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-12-10
Page top