جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72831تهرانفلکه دوم صادقیهمستغلاتمعاوضه4059,555,0002,150,000,0001395/01/31
72832تهرانصادقیهآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001395/01/31
72839تهرانصادقیه - فلکه دومآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001395/01/31
72855تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001395/01/31
72577تهرانآریا شهرمستغلاتفروش80018,000,000,0001395/01/29
72582تهرانفلکه دوم صادقیهآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/01/29
72567تهرانسازمان آبتجاریفروش2240,000,000880,000,0001395/01/28
72454تهرانپاک شمالی آپارتمانفروش855,750,000488,750,0001395/01/26
72470تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001395/01/26
72471تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001395/01/26
71846تهرانبلوار شهدای صادقیهآپارتمانفروش706,000,000600,000,0001395/01/22
71462تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1456,100,000884,500,0001395/01/16
71485تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش98کارشناسیکارشناسی1395/01/16
71486تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001395/01/16
71504تهرانصادقیهآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001395/01/16
71213تهرانصادقیهآپارتمانمعاوضه1004,200,000420,000,0001394/12/24
70921تهرانصادقیهآپارتمانفروش1074,018,000430,000,0001394/12/18
70920تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1185,600,000660,800,0001394/12/18
70763تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1333,500,000465,500,0001394/12/16
70762تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001394/12/16
70522تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش993,600,000356,400,0001394/12/12
70523تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش855,500,000715,000,0001394/12/12
70532تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1363,382,000460,000,0001394/12/12
70292تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1454,400,000638,000,0001394/12/10
70295تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/12/10
70087تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001394/12/08
69800تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1455,500,000797,500,0001394/12/04
69657تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش3008,500,0001394/12/03
69689تهرانصادقیه - گلابکلنگیفروش2258,000,0001,800,000,0001394/12/03
69519تهرانصادقیهآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001394/12/02
Page top