جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80613تهرانصادقیهآپارتمانفروش1066,250,000662,500,0001395/05/13
79988تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395/05/05
79964تهرانصادقیهآپارتمانفروش1386,300,000869,400,0001395/05/05
79770تهرانصادقیهآپارتمانفروش833,253,012270,000,0001395/05/03
79760تهرانصادقیهآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001395/05/03
79759تهرانصادقیهآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001395/05/03
79662تهرانصادقیهآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001395/05/02
79338تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001395/04/29
79326تهرانبلور شهداآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395/04/29
79043تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,762,000500,000,0001395/04/27
79034تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001395/04/27
79030تهرانصادقیهآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001395/04/27
79029تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001395/04/27
78621تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1455,400,000783,000,0001395/04/23
78612تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1254,500,0001395/04/23
78611تهرانصادقیهآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001395/04/23
78355تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1883,457,000650,000,0001395/04/21
78343تهرانصادقیهآپارتمانفروش1434,000,000572,000,0001395/04/21
78342تهرانسازمان آبمستغلاتفروش1055,800,0001395/04/21
74783تهرانآریا شهرآپارتمانفروش1524,300,000653,600,0001395/03/04
74857تهرانصادقیهمستغلاترهن و اجاره560کارشناسیکارشناسی1395/03/04
74248تهرانصادقیهمغازهفروش3640,000,0001,440,000,0001395/02/14
74249تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001395/02/14
73961تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1134,300,000485,900,0001395/02/12
73666تهرانآریا شهرآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001395/02/08
73550تهرانصادقیه - گلناز آپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395/02/07
73415تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001395/02/06
73227تهرانصادقیهآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001395/02/05
73126تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1303,700,000481,000,0001395/02/04
73083تهرانصادقیه - فلکه دوم آپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395/02/02
Page top