جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89893تهرانصادقیهمستغلاتفروش859,500,0001395/08/19
89610تهرانسازمان آباداریرهن و اجاره1042,000,00050,000,0001395/08/16
89498تهرانبلوار گلاب آپارتمانرهن و اجاره901,200,00030,000,0001395/08/13
89375تهرانصادقیهمغازهرهن و اجاره5210,000,000100,000,0001395/08/12
89301تهرانآریاشهرمستغلاتفروش30010,000,0001395/08/12
89074تهرانآریا شهرآپارتمانرهن و اجاره130کارشناسیکارشناسی1395/08/10
89049تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00050,000,0001395/08/10
88988تهرانصادقیهآپارتمانفروش854,470,000380,000,0001395/08/09
88989تهرانخسرو جنوبی آپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/08/09
88542تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001395/08/05
88458تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1451,500,000100,000,0001395/08/04
88457تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/08/04
88294تهرانصادقیهمستغلاترهن1,000,0002,000,000,0001395/08/03
88043تهرانصادقیهآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001395/08/02
88042تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش1074,600,000492,200,0001395/08/02
87984تهرانمترو صادقیهآپارتمانرهن و اجاره801,500,00050,000,0001395/08/01
87668تهرانصادقیهآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001395/07/27
87446تهرانصادقیهمستغلاترهن و اجاره20010,000,000100,000,0001395/07/25
87330تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,762,000500,000,0001395/07/25
87331تهرانبلوار شهداآپارتمانفروش705,800,000406,000,0001395/07/25
86903تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره601,200,00040,000,0001395/07/15
86701تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره902,000,00030,000,0001395/07/13
86700تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00050,000,0001395/07/13
86467تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001395/07/11
86288تهران چوب تراشاداریرهن و اجاره1201,500,00050,000,0001395/07/06
86287تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/07/06
86140تهرانآریاشهرمستغلاتفروش70011,000,0001395/07/06
85957تهرانمیدان خبرنگارآپارتمانرهن و اجاره120900,00050,000,0001395/07/04
85956تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره883,000,00030,000,0001395/07/04
85933تهرانبلوارگلابآپارتمانرهن و اجاره901,800,00030,000,0001395/07/04
Page top