جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83910تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1524,605,000700,000,0001395/06/13
83909تهرانآریاشهرآپارتمانفروش905,400,000631,800,0001395/06/13
83511تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره841,200,00045,000,0001395/06/09
83355تهرانصادقیه - گلابآپارتمانرهن و اجاره681,200,00016,000,0001395/06/07
83354تهرانصادقیهمستغلاترهن و اجاره72030,000,000300,000,0001395/06/07
83292تهراناسدی جنوبیاداریرهن و اجاره1301,500,00030,000,0001395/06/07
83286تهرانآریاشهرآپارتمانرهن و اجاره55500,00030,000,0001395/06/07
83273تهرانصادقیهمستغلاتفروش72020,000,0001395/06/07
83272تهرانصادقیهآپارتمانفروش1444,000,000576,000,0001395/06/07
83271تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001395/06/07
83270تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001395/06/07
83132تهرانصادقیه - گلابآپارتماناجاره50010,000,0001395/06/04
83084تهرانصادقیهاداریرهن98148,000,0001395/06/03
83083تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره100500,00075,000,0001395/06/03
83010تهرانصادقیهآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001395/06/03
83009تهرانصادقیهآپارتمانفروش1034,500,000463,500,0001395/06/03
83008تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395/06/03
82796تهرانسازمان آباداریرهن و اجاره23030,000,0001,500,000,0001395/06/01
82795تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره2463,600,00060,000,0001395/06/01
82352تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1455,600,000812,000,0001395/05/27
82336تهرانصادقیهآپارتمانفروش2465,284,0001,300,000,0001395/05/27
82335تهرانپاک جنوبیآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001395/05/27
82002تهرانصادقیهآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001395/05/25
81994تهرانصادقیهآپارتمانفروش1396,300,000875,700,0001395/05/25
81993تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001395/05/25
81633تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1405,700,000798,000,0001395/05/21
81632تهرانصادقیهآپارتمانفروش755,000,000380,000,0001395/05/21
81017تهرانصادقیهمستغلاتفروش8510,000,0001395/05/17
81016تهرانسازمان آبآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395/05/17
80634تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/05/13
Page top