املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک صادقیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21408تهرانصادقیهآپارتمانفروش9611,000,0001,067,000,0001393-07-20
21409تهرانصادقیهویلافروش9010,500,000945,000,0001393-07-20
21095تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-07-17
21096تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش835,000,000415,000,0001393-07-17
21097تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش644,000,000256,000,0001393-07-17
21124تهرانصادقیهاداریفروش1305,300,000689,000,0001393-07-17
21125تهرانصادقیهمغازهفروش1218,650,000220,000,0001393-07-17
21136تهرانصادقیهاداریفروش5015,000,000750,000,0001393-07-17
21143تهرانصادقیهاداریفروش1255,200,000650,000,0001393-07-17
21153تهرانصادقیهآپارتمانفروش1105,350,000588,500,0001393-07-17
20898تهرانصادقيه _ گلابآپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001393-07-14
20716تهرانآریاشهرآپارتمانفروش1355,800,000783,000,0001393-07-12
20723تهرانآریاشهرآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001393-07-12
20146تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش686,150,000418,000,0001393-07-07
19771تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001393-07-05
19772تهران صادقیه آپارتمانفروش1133,800,000429,400,0001393-07-05
19775تهرانصادقیهآپارتمانفروش954,800,000456,000,0001393-07-05
19803تهرانآریاشهرآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001393-07-05
18851تهرانصادقیهآپارتمانفروش1155,100,000586,500,0001393-06-30
18852تهرانصادقیهآپارتمانفروش1385,700,000786,600,0001393-06-30
18853تهرانصادقیهآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001393-06-30
18854تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,900,000490,000,0001393-06-30
18422تهرانآریاشهرمغازهفروش1125,000,000280,000,0001393-06-27
16719تهرانآریاشهراداریفروش684,450,000302,600,0001393-06-17
16270تهرانصادقیهآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-06-13
16258تهرانصادقیهآپارتمانفروش135کارشناسیکارشناسی1393-06-13
15696تهرانآریاشهر آپارتمانفروش754,470,000335,000,0001393-06-09
15446تهرانصادقیه _ بلوار گلابآپارتمانفروش783,650,000285,000,0001393-06-05
14316تهرانبلوار صادقیه شمالی - خیابان اشرفیمستغلاتفروش62010,500,0003,850,000,0001392-09-05
13848تهرانصادقیه - بلوار گلابآپارتمانفروش604,160,000250,000,0001392-03-17
Page top