املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک صادقیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29136تهرانصادقیهآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001393-10-03
29141تهرانصادقیه - گلنازکلنگیفروش2209,000,0001,980,000,0001393-10-03
29207تهرانصادقیهکلنگیفروش2007,500,0001,500,000,0001393-10-03
28906تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001393-10-01
28933تهرانصادقیه - ف اولمغازهفروش828,750,000230,000,0001393-10-01
28939تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1035,300,000545,900,0001393-10-01
28730تهرانصادقیهاداریفروش784,500,000351,000,0001393-09-29
28746تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001393-09-29
28536تهرانصادقیه - ف دوممغازهفروش1360,000,000780,000,0001393-09-27
28537تهرانطرشتآپارتمانفروش1154,700,000540,500,0001393-09-27
28538تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1013,600,000363,600,0001393-09-27
28140تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش835,200,000431,600,0001393-09-23
28141تهرانصادقیهمغازهفروش12100,000,0001,200,000,0001393-09-23
28148تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1285,500,000704,000,0001393-09-23
28149تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش613,500,000213,500,0001393-09-23
28209تهرانصادقیهآپارتمانفروش1627,500,0001,215,000,0001393-09-23
28006تهرانصادقیه - ف دوممغازهفروش5290,000,0004,680,000,0001393-09-20
28009تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش865,000,000430,000,0001393-09-20
28016تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش2409,000,0002,160,000,0001393-09-20
27628تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش753,900,000292,500,0001393-09-18
26854تهرانآریاشهرآپارتمانفروش945,550,000520,000,0001393-09-11
26757تهرانصادقیهمغازهفروش11800,000,0001393-09-10
26769تهرانصادقیهاداریفروش906,000,000540,000,0001393-09-10
26788تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001393-09-10
25774تهرانآریاشهرآپارتمانفروش614,200,000256,200,0001393-08-26
25468تهرانصادقیهآپارتمانفروش835,300,000439,900,0001393-08-25
25474تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش30020,000,0006,000,000,0001393-08-25
25478تهرانصادقیهآپارتمانفروش914,840,000440,000,0001393-08-25
25526تهرانصادقیهکلنگیفروش68900,000,0001393-08-25
25001تهران آریا شهرآپارتمانفروش724,100,000295,200,0001393-08-21
Page top