جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25526تهرانصادقیهکلنگیفروش68900,000,0001393/08/25
25001تهران آریا شهرآپارتمانفروش724,100,000295,200,0001393/08/21
25078تهرانآریاشهرآپارتمانفروش1404,300,000602,000,0001393/08/21
25079تهرانآریاشهرمغازهفروش2170,000,0001,470,000,0001393/08/21
24846تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001393/08/20
24847تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1586,000,000948,000,0001393/08/20
24260تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1004,950,000495,000,0001393/08/17
24287تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1025,200,000530,400,0001393/08/17
24294تهرانصادقیه - گلنازآپارتمانفروش1224,500,000549,000,0001393/08/17
24300تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1064,300,000455,800,0001393/08/17
23918تهرانآریا شهرآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001393/08/11
23771تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش783,720,000290,000,0001393/08/10
23772تهرانصادقیهآپارتمانفروش1053,900,000409,500,0001393/08/10
23773تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش864,600,000395,600,0001393/08/10
23774تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1003,650,000365,000,0001393/08/10
23505تهرانآریاشهرآپارتمانفروش865,100,000438,600,0001393/08/08
21520تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش125کارشناسیکارشناسی1393/08/07
22274تهرانآریاشهرآپارتمانفروش1334,650,000618,450,0001393/07/28
22035تهرانصادقیهآپارتمانفروش1125,250,000588,000,0001393/07/26
21783تهرانصادقیه - ف اولمغازهفروش1630,000,000480,000,0001393/07/24
21784تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش748,300,000615,000,0001393/07/24
21785تهرانصادقیهآپارتمانفروش755,900,000442,500,0001393/07/24
21786تهرانصادقیه - گلنازآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001393/07/24
21787تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1754,600,000805,000,0001393/07/24
21788تهرانصادقیهمغازهفروش17850,000,0001393/07/24
21542تهرانآریاشهرآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393/07/21
21545تهرانآریاشهرآپارتمانفروش864,770,000410,000,0001393/07/21
21406تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001393/07/20
21407تهرانصادقیهآپارتمانفروش663,410,000225,000,0001393/07/20
21408تهرانصادقیهآپارتمانفروش9611,000,0001,067,000,0001393/07/20
Page top