جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37304تهرانصادقیهآپارتمانفروش1304,700,000611,000,0001393/12/13
36814تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش914,900,000445,900,0001393/12/09
36493تهرانصادقیهکلنگیفروش34012,000,0004,080,000,0001393/12/06
36494تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش1074,018,000430,000,0001393/12/06
36085تهرانصادقیهآپارتمانفروش1275,800,000736,600,0001393/12/02
36086تهرانصادقیهمغازهفروش2018,000,000360,000,0001393/12/02
35389تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش944,200,000395,000,0001393/11/26
35390تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش2105,000,0001,050,000,0001393/11/26
34590تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1053,950,000414,750,0001393/11/19
34591تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001393/11/19
33221تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1065,500,000583,000,0001393/11/06
33222تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش517,500,000382,500,0001393/11/06
32980تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1034,800,000494,400,0001393/11/05
32545تهرانصادقیه - خسروآپارتمانفروش885,300,000466,400,0001393/11/01
32571تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش943,725,000350,000,0001393/11/01
32280تهرانصادقیه - خسروآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001393/10/29
32291تهرانصادقیهکلنگیفروش20613,500,0002,871,000,0001393/10/29
31959تهرانصادقیه - ستار خانآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/10/25
31958تهرانصادقیهآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001393/10/25
31231تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001393/10/20
30923تهرانصادقیه - پاک شمالیآپارتمانفروش735,600,000319,200,0001393/10/17
30925تهرانصادقیهآپارتمانفروش1074,300,000460,100,0001393/10/17
30927تهرانصادقیهآپارتمانفروش803,725,000298,000,0001393/10/17
30949تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش854,150,000350,000,0001393/10/17
30702تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393/10/15
30703تهرانگلناز شمالیاداریفروش1056,500,000682,500,0001393/10/15
30704تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1063,450,000365,000,0001393/10/15
30705تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393/10/15
30281تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش923,700,000340,000,0001393/10/11
30282تهرانخسرو شمالیاداریفروش653,076,000200,000,0001393/10/11
Page top