جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39297تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001394/01/25
39298تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001394/01/25
39025تهرانصادقیه - گلابمغازهفروش2227,000,000594,000,0001394/01/24
39030تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش896,100,000543,000,0001394/01/24
38871تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش713,800,000269,800,0001394/01/22
38872تهرانصادقیهآپارتمانفروش517,500,000382,500,0001394/01/22
38647تهرانخسرو شمالیآپارتمانفروش934,516,000420,000,0001394/01/19
38527تهرانصادقیهآپارتمانفروش1014,700,000474,700,0001394/01/18
38561تهرانصادقیهآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/01/18
38522تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/01/18
38523تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/01/18
38521تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش915,500,000500,500,0001394/01/18
38582تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001394/01/18
37667تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش783,000,000234,000,0001394/01/18
38416تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394/01/17
38283تهرانسازمان آباداریفروش104کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38302تهرانصادقیهآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001394/01/15
38138تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش985,102,000500,000,0001393/12/25
38143تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1086,200,000669,600,0001393/12/25
38050تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/12/23
38052تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001393/12/23
38053تهرانخسرو شمالیآپارتمانفروش653,076,000200,000,0001393/12/23
38054تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/12/23
37889تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001393/12/20
37890تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش855,058,000430,000,0001393/12/20
37661تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش585,000,000290,000,0001393/12/17
37662تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001393/12/17
37669تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش804,300,000344,000,0001393/12/17
37670تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393/12/17
37303تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش776,700,000515,900,0001393/12/13
Page top