جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40783تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001394/02/14
40784تهرانصادقیه - طرشتمستغلاتفروش1304,500,0001394/02/14
40598تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394/02/10
40599تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1136,500,000734,500,0001394/02/10
40600تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1195,000,000595,000,0001394/02/10
40601تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1043,600,000374,400,0001394/02/10
40423تهرانخسرو شمالیآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001394/02/08
40424تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/02/08
40425تهرانصادقیهآپارتمانفروش1964,300,000842,800,0001394/02/08
40426تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001394/02/08
40210تهرانخسرو جنوبیمستغلاتفروش7005,500,0003,850,000,0001394/02/06
40211تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش925,500,000506,000,0001394/02/06
40212تهرانصادقیهآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394/02/06
40213تهرانصادقیهآپارتمانفروش1385,000,000690,000,0001394/02/06
39937تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001394/02/01
39938تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش556,000,000330,000,0001394/02/01
39939تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش604,600,000276,000,0001394/02/01
39940تهرانصادقیهآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001394/02/01
39703تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش1103,727,000410,000,0001394/01/30
39704تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/01/30
39726تهرانصادقیهکلنگیفروش30010,835,0001,625,000,0001394/01/30
39504تهرانصادقیهآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001394/01/27
39505تهرانصادقیهآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394/01/27
39506تهرانصادقیهمغازهفروش3732,400,0001,200,000,0001394/01/27
39522تهرانصادقیهکلنگیفروش22525,000,0006,000,000,0001394/01/27
39191تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش625,100,000316,200,0001394/01/25
39192تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/01/25
39193تهرانصادقیهآپارتمانفروش885,300,000466,400,0001394/01/25
39194تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/01/25
39296تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1075,200,000556,400,0001394/01/25
Page top