جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43848تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394/03/10
43860تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش624,800,000297,600,0001394/03/10
43874تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش984,300,000421,400,0001394/03/10
43027تهرانشایق شمالیویلامعاوضه12511,000,0001,375,000,0001394/03/09
43663تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1114,000,000444,000,0001394/03/07
43664تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1056,095,000640,000,0001394/03/07
43293تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش923,800,000349,600,0001394/03/05
43238تهرانسازمان آبکلنگیفروش20010,000,0003,000,000,0001394/03/04
42927تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش1,05611,000,0005,390,000,0001394/03/03
42907تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001394/03/03
42268تهرانصادقیه - اسدیآپارتمانفروش1425,000,000710,000,0001394/02/28
42269تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/02/28
42270تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش765,500,000418,000,0001394/02/28
42271تهرانصادقیهآپارتمانفروش534,800,000254,400,0001394/02/28
41887تهرانسازمان آبآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394/02/23
41889تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1406,200,000868,000,0001394/02/23
41894تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1309,000,000900,000,0001394/02/23
41896تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش865,200,000447,200,0001394/02/23
41467تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001394/02/21
41468تهرانصادقیه شمالیآپارتمانفروش724,800,000345,600,0001394/02/21
41469تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش984,650,000455,700,0001394/02/21
41224تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش744,200,000310,800,0001394/02/19
41227تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش983,700,000362,600,0001394/02/19
41228تهرانصادقیه شمالیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/02/19
41229تهرانصادقیه - پاک شمالیآپارتمانفروش1113,800,000421,800,0001394/02/19
40986تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش904,600,000414,000,0001394/02/16
40987تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001394/02/16
40988تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394/02/16
40999تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش824,350,000356,700,0001394/02/16
40782تهرانصادقیه - خسروآپارتمانفروش615,245,000320,000,0001394/02/14
Page top