جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48755تهرانصادقیهآپارتمانفروش1605,500,000880,000,0001394/04/29
48359تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/04/23
48360تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1504,500,000675,000,0001394/04/23
48097تهرانصادقیه - گلابمستغلاتفروش4409,000,0001394/04/21
47892تهرانسازمان آبآپارتمانفروش904,700,000423,000,0001394/04/18
47891تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش815,500,000445,500,0001394/04/18
47788تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001394/04/16
47786تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش1,20035,000,00014,980,000,0001394/04/16
47787تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش855,000,000430,000,0001394/04/16
47528تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1185,100,000601,800,0001394/04/15
47527تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001394/04/15
47526تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394/04/15
47269تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش984,897,000480,000,0001394/04/10
47270تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش774,700,000361,900,0001394/04/10
46617تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001394/04/06
46616تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش785,200,000405,600,0001394/04/06
46644تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1055,200,000546,000,0001394/04/06
45977تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش654,222,000380,000,0001394/04/01
45978تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1005,200,000358,800,0001394/04/01
45990تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001394/04/01
44078تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش785,300,000420,000,0001394/03/12
44079تهرانخسرو شمالیآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394/03/12
44081تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/03/12
43840تهرانصادقیهآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001394/03/10
43841تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1335,700,000758,100,0001394/03/10
43842تهرانسازمان آبآپارتمانفروش844,800,000403,200,0001394/03/10
43848تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394/03/10
43860تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش624,800,000297,600,0001394/03/10
43874تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش984,300,000421,400,0001394/03/10
43027تهرانشایق شمالیویلامعاوضه12511,000,0001,375,000,0001394/03/09
Page top