جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52623تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش914,900,000445,900,0001394-06-04
52138تهرانشهدای شمالیآپارتمانفروش1963,800,000744,800,0001394-06-01
52139تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش78300,000,0001394-06-01
52137تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش40510,000,0001394-06-01
52052تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش40510,000,0001394-05-31
52053تهرانصادقیهآپارتمانفروش1963,800,000744,800,0001394-05-31
51801تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-05-27
51235تهرانصادقیهآپارتمانفروش1145,300,000604,200,0001394-05-18
51236تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش1074,018,000430,000,0001394-05-18
51237تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394-05-18
50492تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش112500,000,0001394-05-13
50493تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1303,907,000508,000,0001394-05-13
50109تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1174,700,855550,000,0001394-05-11
50110تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش903,333,000300,000,0001394-05-11
49578تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394-05-06
49579تهرانصادقیهآپارتمانفروش93355,000,0001394-05-06
48873تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1454,500,000652,500,0001394-04-30
48874تهرانصادقیه - فردوسآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001394-04-30
48749تهرانسازمان آبآپارتمانفروش9711,000,0001,067,000,0001394-04-29
48755تهرانصادقیهآپارتمانفروش1605,500,000880,000,0001394-04-29
48359تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-04-23
48360تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1504,500,000675,000,0001394-04-23
48097تهرانصادقیه - گلابمستغلاتفروش4409,000,0001394-04-21
47892تهرانسازمان آبآپارتمانفروش904,700,000423,000,0001394-04-18
47891تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش815,500,000445,500,0001394-04-18
47788تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001394-04-16
47786تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش1,20035,000,00014,980,000,0001394-04-16
47787تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش855,000,000430,000,0001394-04-16
47528تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1185,100,000601,800,0001394-04-15
47527تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001394-04-15
Page top