املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک صادقیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59219تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001394-08-11
59232تهرانصادقیهآپارتمانفروش1408,800,0001,144,000,0001394-08-11
58740تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1053,714,000390,000,0001394-08-05
58742تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش835,000,000415,000,0001394-08-05
58773تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001394-08-05
58461تهرانصادقیهآپارتمانفروش101کارشناسیکارشناسی1394-07-30
58119تهرانصادقیهآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001394-07-27
57977تهرانسازمان آبکلنگیفروش25415,492,0003,300,000,0001394-07-26
58037تهرانسازمان آب شرقیتجاریفروش55450,000,0001394-07-26
57845تهرانصادقیهکلنگیفروش79712,000,0004,452,000,0001394-07-25
57583تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1034,800,000494,400,0001394-07-22
57215تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001394-07-19
57216تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001394-07-19
56925تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001394-07-14
56947تهرانصادقیهآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394-07-14
56671تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1475,500,000808,500,0001394-07-12
56714تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش673,731,000250,000,0001394-07-12
56019تهرانسازمان آبکلنگیفروش52011,000,0005,720,000,0001394-07-05
56027تهرانصادقیه - گلنازآپارتمانفروش1125,100,000571,200,0001394-07-05
55070تهرانصادقیهکلنگیفروش58420,000,0006,000,000,0001394-06-25
55071تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001394-06-25
55072تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-06-25
54789تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1684,500,000756,000,0001394-06-22
54790تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394-06-22
54791تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001394-06-22
54280تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1244,800,000595,200,0001394-06-17
54281تهرانصادقیه - فلکه دومکلنگیفروش42010,000,0002,200,000,0001394-06-17
54282تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394-06-17
53580تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001394-06-11
53581تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1705,800,000986,000,0001394-06-11
Page top