جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88043تهرانصادقیهآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001395/08/02
88042تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش1074,600,000492,200,0001395/08/02
87984تهرانمترو صادقیهآپارتمانرهن و اجاره801,500,00050,000,0001395/08/01
87668تهرانصادقیهآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001395/07/27
87446تهرانصادقیهمستغلاترهن و اجاره20010,000,000100,000,0001395/07/25
87330تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,762,000500,000,0001395/07/25
87331تهرانبلوار شهداآپارتمانفروش705,800,000406,000,0001395/07/25
86903تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره601,200,00040,000,0001395/07/15
86701تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره902,000,00030,000,0001395/07/13
86700تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00050,000,0001395/07/13
86467تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001395/07/11
86288تهران چوب تراشاداریرهن و اجاره1201,500,00050,000,0001395/07/06
86287تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/07/06
86140تهرانآریاشهرمستغلاتفروش70011,000,0001395/07/06
85957تهرانمیدان خبرنگارآپارتمانرهن و اجاره120900,00050,000,0001395/07/04
85956تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره883,000,00030,000,0001395/07/04
85933تهرانبلوارگلابآپارتمانرهن و اجاره901,800,00030,000,0001395/07/04
85729تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش864,100,000352,600,0001395/07/03
85417تهرانفلکه دوم صادقیهاداریرهن و اجاره803,000,00030,000,0001395/06/28
85004تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش1655,200,000858,000,0001395/06/24
85005تهرانصادقیهآپارتمانفروش884,900,0001395/06/24
84792تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره752,400,00030,000,0001395/06/20
84724تهرانصادقیه - جلالآپارتمانفروش584,660,000270,000,0001395/06/20
84544تهرانپاک شمالیاداریرهن و اجاره1652,000,00060,000,0001395/06/17
84462تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره1002,400,00020,000,0001395/06/16
84293تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره422,000,00025,000,0001395/06/15
84020تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره751,300,00015,000,0001395/06/13
84019تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره70600,00050,000,0001395/06/13
84018تهرانصادقیه -گلابآپارتمانرهن و اجاره721,550,00010,000,0001395/06/13
83912تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش1403,357,000470,000,0001395/06/13
Page top