جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92308تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره80900,00045,000,0001395/09/14
92277تهرانآریا شهرآپارتمانرهن102150,000,0001395/09/14
92275تهرانخسرو شمالیاداریرهن8580,000,0001395/09/14
92273تهرانصادقیهویلارهن300250,000,0001395/09/14
92141تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395/09/13
92140تهرانطرشتآپارتمانفروش1254,900,000612,500,0001395/09/13
83354تهرانصادقیهمستغلاترهن و اجاره72030,000,000400,000,0001395/09/09
91862تهرانصادقیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره751,300,00050,000,0001395/09/07
91867تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره751,800,00030,000,0001395/09/07
91745تهرانصادقیهآپارتمانفروش1443,900,000561,600,0001395/09/06
91746تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001395/09/06
91744تهرانصادقیهآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001395/09/06
91629تهرانسازمان آبآپارتمانرهن و اجاره891,500,00030,000,0001395/09/03
91270تهرانآریاشهرآپارتمانرهن85110,000,0001395/09/01
90814تهرانسازمان آبمستغلاتفروش58011,000,0001395/08/26
90873تهرانستارخان آپارتمانفروش1024,750,000484,500,0001395/08/26
90872تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1334,500,000598,500,0001395/08/26
90857تهرانگلناز شمالیآپارتمانرهن و اجاره1121,700,00030,000,0001395/08/25
90856تهرانصادقیهمغازهرهن و اجاره164,000,000100,000,0001395/08/25
90813تهرانسازمان آبکلنگیفروش58011,000,0002,937,000,0001395/08/25
90821تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1404,500,000650,000,0001395/08/25
90666تهرانصادقیهمغازهرهن35220,000,0001395/08/24
90526تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش934,516,000420,000,0001395/08/24
90525تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1226,147,000750,000,0001395/08/24
90524تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1125,535,000620,000,0001395/08/24
90468تهرانصادقیه - گلابآپارتمانرهن و اجاره1362,000,00030,000,0001395/08/23
90270تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره941,900,00025,000,0001395/08/22
90242تهرانصادقیهآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001395/08/22
89982تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/08/19
89895تهرانستارخانآپارتمانفروش2056,500,0001,332,500,0001395/08/19
Page top