جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23766تهرانشهرک غربکلنگیفروش8020,000,0001,600,000,0001393-08-10
23767تهرانشهرک غربکلنگیفروش60018,000,00010,800,000,0001393-08-10
23768تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001393-08-10
23769تهرانشهرک غربکلنگیفروش20017,000,0003,400,000,0001393-08-10
23770تهرانشهرک غربآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393-08-10
22920تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1488,000,0001,184,000,0001393-08-04
21782تهرانشهرک غربآپارتمانفروش666,800,000448,800,0001393-07-24
21861تهرانشهرک غربآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1393-07-24
21864تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1167,500,000870,000,0001393-07-24
21865تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16513,500,0002,227,500,0001393-07-24
21398تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-07-19
21401تهرانشهرک غربمغازهفروش2220,000,000440,000,0001393-07-19
21402تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001393-07-19
21093تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393-07-17
21094تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1068,800,000932,800,0001393-07-17
21120تهرانشهرک غربمغازهفروش2414,600,000350,000,0001393-07-17
21121تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10611,000,0001,166,000,0001393-07-17
21149تهرانشهرک غربآپارتمانفروش794,750,000375,000,0001393-07-17
21158تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1016,500,000656,500,0001393-07-17
20846تهرانشهرك غربآپارتمانفروش708,500,000595,000,0001393-07-14
20908تهرانشهرك غربآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001393-07-14
20912تهرانشهرك غرباداریفروش83کارشناسیکارشناسی1393-07-14
20924تهرانشهرك غربآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001393-07-14
20938تهرانشهرك غربآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001393-07-14
19989تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,800,0001,040,400,0001393-07-06
19990تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1501,100,0001,650,000,0001393-07-06
19991تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-07-06
19992تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393-07-06
19993تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393-07-06
19776تهرانشهرک غربمغازهفروش2063,000,0001,260,000,0001393-07-05
Page top