املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95393تهرانشهرک غرب، هرمزانآپارتمانفروش21113,000,000274,300,0001396/02/10
95651تهرانشهرک غربزمینفروش1,24012,000,00014,880,000,0001396/02/05
95463تهرانشهرک غرب، درختیزمینفروش3,02512,000,00036,300,000,0001396/01/30
95268تهرانبلوار دادماناداریرهن و اجاره1507,000,000200,000,0001395/10/16
95267تهرانشهرک غربآپارتمانرهن2001,200,000,0001395/10/16
95257تهرانشهرک گلستاناداریرهن و اجاره18510,000,000100,000,0001395/10/14
95244تهرانشهرک غربکلنگیفروش80023,000,0001395/10/14
95243تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13511,500,0001,552,500,0001395/10/13
95245تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001395/10/13
95242تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001395/10/13
95175تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1805,500,000120,000,0001395/10/09
95176تهرانبلوار خوردینمغازهرهن و اجاره558,500,000150,000,0001395/10/09
95090تهرانشهرک غرب مستغلاتفروش60015,500,000,0001395/10/09
95087تهرانشهرک غرب آپارتمانفروش526,060,000315,000,0001395/10/09
95088تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001395/10/09
95038تهرانبلوار دادمانآپارتمانرهن و اجاره1605,500,000100,000,0001395/10/08
95039تهرانفرحزاد جنوبیمغازهرهن و اجاره15080,000,00080,000,0001395/10/08
95037تهرانسپهر غربیآپارتمانرهن و اجاره641,500,00055,000,0001395/10/08
94906تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1058,700,000913,500,0001395/10/08
94904تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395/10/08
94905تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1175,300,0001395/10/08
94903تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395/10/08
94901تهرانشهرک غربمستغلاتفروش12015,400,0001,850,000,0001395/10/08
94902تهرانشهرک غربآپارتمانفروش986,900,000676,200,0001395/10/08
94811تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1093,200,000135,000,0001395/10/07
94812تهرانبلوار دادمانآپارتمانرهن و اجاره1004,000,000100,000,0001395/10/07
94813تهرانبلوار دریا اداریرهن و اجاره853,000,00050,000,0001395/10/07
94625تهرانپیروزان جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1544,500,00050,000,0001395/10/06
94626تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره604,000,00040,000,0001395/10/06
94627تهرانبلوار فرحزادیاداریرهن و اجاره603,000,00030,000,0001395/10/06
Page top