جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83903تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1557,200,0001,116,000,0001395/06/13
83902تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1246,800,000843,200,0001395/06/13
83901تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001395/06/13
83866تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره2147,000,000100,000,0001395/06/11
83816تهرانشهرک غربآپارتمانفروش689,000,000612,000,0001395/06/11
83815تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,500,000994,500,0001395/06/11
83744تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره30013,000,000150,000,0001395/06/10
83643تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره70090,000,0001,000,000,0001395/06/10
83448تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره93090,000,0001,000,000,0001395/06/08
83279تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001395-06-07
83278تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,500,000994,500,0001395-06-07
83277تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1189,200,0001,085,600,0001395-06-07
83033تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1325,681,000750,000,0001395-06-03
83032تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1249,500,000,0001395-06-03
82699تهرانشهرک غربزمینفروش3,0259,000,00027,225,000,0001395-05-31
82698تهرانشهرک غربزمینفروش1,20010,000,00012,000,000,0001395-05-31
82377تهرانشهرک غربآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001395-05-27
82376تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001395-05-27
82375تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001395-05-27
82039تهرانشهرک غربمستغلاتفروش22021,000,0001395-05-25
82038تهرانشهرک غربآپارتمانفروش107کارشناسیکارشناسی1395-05-25
81644تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001395-05-21
81643تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1597,000,0001,113,000,0001395-05-21
81642تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001395-05-21
81052تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001395-05-17
80972تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12810,156,0001,300,000,0001395-05-16
80970تهرانشهرک غربکلنگیفروش125کارشناسیکارشناسی1395-05-16
80966تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1115,500,000,0001395-05-16
80965تهرانشهرک غربویلافروش330کارشناسیکارشناسی1395-05-16
80659تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1479,500,0001,396,500,0001395-05-13
Page top