جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83033تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1325,681,000750,000,0001395/06/03
83032تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1249,500,000,0001395/06/03
82952تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1407,000,00050,000,0001395/06/02
82948تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1456,000,000100,000,0001395/06/02
82947تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1215,000,000100,000,0001395/06/02
82808تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1554,200,00030,000,0001395/06/01
82807تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1302,400,000200,000,0001395/06/01
82800تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1346,500,000190,000,0001395/06/01
82754تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره4511,000,000150,000,0001395/06/01
82699تهرانشهرک غربزمینفروش3,0259,000,00027,225,000,0001395/05/31
82698تهرانشهرک غربزمینفروش1,20010,000,00012,000,000,0001395/05/31
82405تهرانشهرک غربمستغلاترهن6001,000,000,0001395/05/27
82377تهرانشهرک غربآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001395/05/27
82376تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001395/05/27
82375تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001395/05/27
82039تهرانشهرک غربمستغلاتفروش22021,000,0001395/05/25
82038تهرانشهرک غربآپارتمانفروش107کارشناسیکارشناسی1395/05/25
81916تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره220270550,000,0001395/05/24
81644تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001395/05/21
81643تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1597,000,0001,113,000,0001395/05/21
81642تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001395/05/21
81423تهرانشهرک غربویلارهن و اجاره91030,000,000150,000,0001395/05/19
81052تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001395/05/17
80972تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12810,156,0001,300,000,0001395/05/16
80970تهرانشهرک غربکلنگیفروش125کارشناسیکارشناسی1395/05/16
80966تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1115,500,000,0001395/05/16
80965تهرانشهرک غربویلافروش330کارشناسیکارشناسی1395/05/16
80659تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1479,500,0001,396,500,0001395/05/13
80658تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1568,700,0001,357,200,0001395/05/13
80657تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001395/05/13
Page top