املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87142تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1705,500,000300,000,0001395/07/18
87139تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1703,500,00090,000,0001395/07/18
87138تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره712,000,00050,000,0001395/07/18
86920تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00020,000,0001395/07/15
86801تهرانبلوار خوردینآپارتمانرهن و اجاره1603,400,00050,000,0001395/07/15
86913تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره601,700,00030,000,0001395/07/15
86806تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/07/14
86804تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1502,500,000150,000,0001395/07/14
86803تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره30012,000,000150,000,0001395/07/14
86688تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00080,000,0001395/07/13
86689تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1053,200,000100,000,0001395/07/13
86687تهرانبلوار فرحزادیمغازهرهن و اجاره483,000,000140,000,0001395/07/13
86686تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1643,700,000100,000,0001395/07/13
86685تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1877,500,00075,000,0001395/07/13
86684تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره18012,000,000100,000,0001395/07/13
86574تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره68030,000,000150,000,0001395/07/11
86471تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13211,500,0001,518,000,0001395/07/11
86472تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1087,300,000788,400,0001395/07/11
86470تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1648,000,0001395/07/11
86469تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,50018,000,00022,680,000,0001395/07/11
86429تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره601,800,00020,000,0001395/07/11
86428تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1052,500,00040,000,0001395/07/11
86427تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره752,500,00050,000,0001395/07/11
86378تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1877,500,00075,000,0001395/07/08
86377تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1253,500,00022,000,0001395/07/08
86376تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره469,500,00080,000,0001395/07/08
86259تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00050,000,0001395/07/06
86070تهرانبلوار خوردینآپارتمانرهن و اجاره152200,000220,000,0001395/07/05
86071تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1302,000,000190,000,0001395/07/05
86073تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره772,350,00050,000,0001395/07/05
Page top