جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83866تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره2147,000,000100,000,0001395/06/11
83816تهرانشهرک غربآپارتمانفروش689,000,000612,000,0001395/06/11
83815تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,500,000994,500,0001395/06/11
83747تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره902,000,00030,000,0001395/06/10
83745تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1403,500,00060,000,0001395/06/10
83744تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره30013,000,000150,000,0001395/06/10
83742تهرانفلامک شمالیاداریرهن و اجاره1505,000,00090,000,0001395/06/10
83740تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1345,000,000180,000,0001395/06/10
83643تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره70090,000,0001,000,000,0001395/06/10
83507تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره2105,000,000200,000,0001395/06/09
83506تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1805,500,000130,000,0001395/06/09
83505تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره20285,000,00050,000,0001395/06/09
83452تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره175,500,00030,000,0001395/06/08
83448تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره93090,000,0001,000,000,0001395/06/08
83351تهرانشهرک غرباداریرهن50200,000,0001395/06/07
83350تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1163,000,00070,000,0001395/06/07
83349تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1505,000,000300,000,0001395/06/07
83348تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1242,700,000100,000,0001395/06/07
83347تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1505,000,00090,000,0001395/06/07
83279تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001395/06/07
83278تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,500,000994,500,0001395/06/07
83277تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1189,200,0001,085,600,0001395/06/07
83156تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/06/04
83088تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1363,500,00060,000,0001395/06/03
83087تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1313,500,00040,000,0001395/06/03
83086تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/03
83085تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1443,200,00040,000,0001395/06/03
83059تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره951,500,000250,000,0001395/06/03
83053تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره2017,000,000100,000,0001395/06/03
83041تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره14030,000,000450,000,0001395/06/03
Page top