جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84533تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/17
84532تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره862,100,00080,000,0001395/06/17
84531تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره642,500,00025,000,0001395/06/17
84472تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره751,900,00030,000,0001395/06/16
84471تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1443,200,00040,000,0001395/06/16
84470تهرانبلوار دادمانآپارتمانرهن126240,000,0001395/06/16
84468تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره601,800,00030,000,0001395/06/16
84354تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1245,806,000720,000,0001395/06/16
84358تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001395/06/16
84356تهرانشهرک غربویلافروش21012,000,0001395/06/16
84281تهرانبلوار خوردینآپارتمانرهن و اجاره1051,500,000110,000,0001395/06/15
84278تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1294,000,000100,000,0001395/06/15
84279تهرانبلوار درختیآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/15
84276تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره2028,500,00050,000,0001395/06/15
84275تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره751,900,00030,000,0001395/06/15
84273تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1456,000,000100,000,0001395/06/15
84116تهرانشهرک غرب اداریرهن و اجاره703,650,00050,000,0001395/06/14
84115تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1343,000,00050,000,0001395/06/14
84114تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره2105,000,000200,000,0001395/06/14
84113تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره70018,000,0001,600,000,0001395/06/14
84112تهرانفلامک شمالیاداریرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/06/14
84013تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1552,100,00070,000,0001395/06/13
84006تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1252,300,00080,000,0001395/06/13
84004تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/06/13
84002تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/06/13
84011تهرانشهرک غربویلارهن و اجاره2247,000,000100,000,0001395/06/13
84000تهرانشهرک غربآپارتمانرهن135200,000,0001395/06/13
83903تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1557,200,0001,116,000,0001395/06/13
83902تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1246,800,000843,200,0001395/06/13
83901تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001395/06/13
Page top