جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85309تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12210,500,0001,281,000,0001395/06/28
85308تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001395/06/28
85201تهرانبلوار درختیآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/25
85105تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000100,000,0001395/06/24
85104تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره135کارشناسیکارشناسی1395/06/24
85008تهرانشهرک غربمستغلاتفروش60015,000,000,0001395/06/24
85009تهرانفخار مقدمآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001395/06/24
85041تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1232,500,00047,000,0001395/06/23
84896تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره861,800,00030,000,0001395/06/21
84840تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره16010,000,000100,000,0001395/06/21
84839تهرانشهرک غربمستغلاترهن6001,750,000,0001395/06/21
84791تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره751,900,00030,000,0001395/06/20
84790تهرانشهرک غربآپارتمانرهن105150,000,0001395/06/20
84789تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1272,000,00050,000,0001395/06/20
84788تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره20012,000,000150,000,0001395/06/20
84787تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره3018,000,000200,000,0001395/06/20
84786تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره752,200,00025,000,0001395/06/20
84785تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره862,100,00080,000,0001395/06/20
84680تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره150600,000100,000,0001395/06/18
84535تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره881,800,00035,000,0001395/06/17
84534تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,700,00030,000,0001395/06/17
84533تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/17
84532تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره862,100,00080,000,0001395/06/17
84531تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره642,500,00025,000,0001395/06/17
84472تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره751,900,00030,000,0001395/06/16
84471تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1443,200,00040,000,0001395/06/16
84470تهرانبلوار دادمانآپارتمانرهن126240,000,0001395/06/16
84468تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره601,800,00030,000,0001395/06/16
84354تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1245,806,000720,000,0001395/06/16
84358تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001395/06/16
Page top