املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26826تهرانشهرک غربکلنگیفروش17515,000,0002,625,000,0001393-09-10
21134تهرانشهرک غربآپارتمانفروش686,800,000462,400,0001393-09-04
21135تهرانشهرک غربمغازهفروش1512,000,000186,000,0001393-08-29
24843تهرانشهرک غربکلنگیفروش80016,000,00012,800,000,0001393-08-20
24844تهرانشهرک غربکلنگیفروش41716,500,0006,880,500,0001393-08-20
24845تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1079,000,000963,000,0001393-08-20
24288تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1356,800,000918,000,0001393-08-17
24289تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,20025,000,00030,000,000,0001393-08-17
24306تهرانشهرک غربآپارتمانفروش725,700,000410,400,0001393-08-17
24319تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001393-08-17
23701تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001393-08-10
23766تهرانشهرک غربکلنگیفروش8020,000,0001,600,000,0001393-08-10
23767تهرانشهرک غربکلنگیفروش60018,000,00010,800,000,0001393-08-10
23768تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001393-08-10
23769تهرانشهرک غربکلنگیفروش20017,000,0003,400,000,0001393-08-10
23770تهرانشهرک غربآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393-08-10
22920تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1488,000,0001,184,000,0001393-08-04
21782تهرانشهرک غربآپارتمانفروش666,800,000448,800,0001393-07-24
21861تهرانشهرک غربآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1393-07-24
21864تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1167,500,000870,000,0001393-07-24
21865تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16513,500,0002,227,500,0001393-07-24
21398تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-07-19
21401تهرانشهرک غربمغازهفروش2220,000,000440,000,0001393-07-19
21402تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001393-07-19
21093تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393-07-17
21094تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1068,800,000932,800,0001393-07-17
21120تهرانشهرک غربمغازهفروش2414,600,000350,000,0001393-07-17
21121تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10611,000,0001,166,000,0001393-07-17
21149تهرانشهرک غربآپارتمانفروش794,750,000375,000,0001393-07-17
21158تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1016,500,000656,500,0001393-07-17
Page top