جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18857تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1657,800,0001,287,000,0001393-06-30
18858تهرانشهرک غربآپارتمانفروش6510,000,000650,000,0001393-06-30
18859تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1199,600,0001,142,400,0001393-06-30
18860تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10610,000,0001,060,000,0001393-06-30
18295تهرانشهرک غربکلنگیفروش80014,500,00011,600,000,0001393-06-26
18297تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,20025,000,00030,000,000,0001393-06-26
18368تهرانشهرک غرب اداریفروش12010,000,0001,200,000,0001393-06-26
18382تهرانشهرک غربآپارتمانفروش658,600,000559,000,0001393-06-26
18060تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-06-25
18061تهرانشهرک غربآپارتمانفروش745,700,000421,800,0001393-06-25
18062تهرانشهرک غربآپارتمانفروش516,000,000306,000,0001393-06-25
18063تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001393-06-25
18078تهرانبلوار دادمان آپارتمانفروش1477,800,0001,146,600,0001393-06-25
18081تهرانشهرک غربآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001393-06-25
18233تهرانشهرک غربمغازهفروش3114,520,000450,000,0001393-06-25
17633تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1086,200,000669,600,0001393-06-23
17634تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393-06-23
17635تهرانشهرک غرباداریفروش18513,000,0002,405,000,0001393-06-23
17636تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,28020,000,000,0001393-06-23
17637تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1578,500,0001,334,500,0001393-06-23
17605تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1648,800,0001,443,200,0001393-06-22
17606تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1701,050,0001,785,000,0001393-06-22
17607تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1625,300,000858,600,0001393-06-22
17393تهرانشهرک غربآپارتمانفروش25510,000,0002,550,000,0001393-06-21
17394تهرانفرحزاد آپارتمانفروش1186,800,000800,000,0001393-06-21
17395تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1546,000,000924,000,0001393-06-21
17396تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1538,200,0001,254,600,0001393-06-21
17399تهرانشهرک غربکلنگیفروش21015,000,0003,150,000,0001393-06-21
17400تهرانبلوار فرحزادی مغازهفروش1515,000,000225,000,0001393-06-21
17401تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1648,500,0001,394,000,0001393-06-21
Page top