املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29127تهرانشهرک غربکلنگیفروش53229,000,00015,428,000,0001393-10-03
29128تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-10-03
29202تهرانشهرک غربآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001393-10-03
28905تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1137,500,000847,500,0001393-10-01
28914تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1559,500,0001,472,500,0001393-10-01
28915تهرانشهرک غربآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393-10-01
28954تهرانشهرک غربآپارتمانفروش725,975,000430,000,0001393-10-01
28535تهرانشهرک غربمغازهفروش3012,500,000375,000,0001393-09-27
28611تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1247,800,000967,200,0001393-09-27
25432تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش45325,000,0001393-09-26
28106تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393-09-23
28139تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1609,500,0001,520,000,0001393-09-23
28143تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13511,000,0001,485,000,0001393-09-23
28000تهرانشهرک غربآپارتمانفروش787,500,000585,000,0001393-09-20
28001تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1166,500,000754,000,0001393-09-20
28002تهرانشهرک غربآپارتمانفروش25115,000,0003,765,000,0001393-09-20
28013تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393-09-20
28014تهرانشهرک غربآپارتمانفروش657,000,000455,000,0001393-09-20
27614تهرانشهرک غربمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-09-18
27623تهرانشهرک غربمغازهفروش1580,000,0001,200,000,0001393-09-18
27158تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش886,200,000545,600,0001393-09-13
27187تهرانشهرک غربآپارتمانفروش886,200,000545,600,0001393-09-13
26767تهرانشهرک غربکلنگیفروش80050,000,00040,000,000,0001393-09-10
26768تهرانشهرک غربمغازهفروش5028,000,0001,400,000,0001393-09-10
26793تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1068,600,000911,600,0001393-09-10
26826تهرانشهرک غربکلنگیفروش17515,000,0002,625,000,0001393-09-10
21134تهرانشهرک غربآپارتمانفروش686,800,000462,400,0001393-09-04
21135تهرانشهرک غربمغازهفروش1512,000,000186,000,0001393-08-29
24843تهرانشهرک غربکلنگیفروش80016,000,00012,800,000,0001393-08-20
24844تهرانشهرک غربکلنگیفروش41716,500,0006,880,500,0001393-08-20
Page top