جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21402تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001393/07/19
21093تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393/07/17
21094تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1068,800,000932,800,0001393/07/17
21120تهرانشهرک غربمغازهفروش2414,600,000350,000,0001393/07/17
21121تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10611,000,0001,166,000,0001393/07/17
21149تهرانشهرک غربآپارتمانفروش794,750,000375,000,0001393/07/17
21158تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1016,500,000656,500,0001393/07/17
20846تهرانشهرك غربآپارتمانفروش708,500,000595,000,0001393/07/14
20908تهرانشهرك غربآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001393/07/14
20912تهرانشهرك غرباداریفروش83کارشناسیکارشناسی1393/07/14
20924تهرانشهرك غربآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001393/07/14
20938تهرانشهرك غربآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001393/07/14
19989تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,800,0001,040,400,0001393/07/06
19990تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1501,100,0001,650,000,0001393/07/06
19991تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/07/06
19992تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393/07/06
19993تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393/07/06
19776تهرانشهرک غربمغازهفروش2063,000,0001,260,000,0001393/07/05
19777تهرانشهرک غربآپارتمانفروش736,500,000474,500,0001393/07/05
19545تهرانشهرک غربویلافروش24012,000,0001393/07/03
19282تهرانشهرک غربکلنگیفروش29433,600,0009,979,200,0001393/07/01
19322تهرانشهرک غربکلنگیفروش7,000کارشناسیکارشناسی1393/07/01
19326تهرانشهرک غربکلنگیفروش904کارشناسیکارشناسی1393/07/01
19327تهرانشهرک غربکلنگیفروش200کارشناسیکارشناسی1393/07/01
18857تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1657,800,0001,287,000,0001393/06/30
18858تهرانشهرک غربآپارتمانفروش6510,000,000650,000,0001393/06/30
18859تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1199,600,0001,142,400,0001393/06/30
18860تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10610,000,0001,060,000,0001393/06/30
18295تهرانشهرک غربکلنگیفروش80014,500,00011,600,000,0001393/06/26
18297تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,20025,000,00030,000,000,0001393/06/26
Page top