جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27614تهرانشهرک غربمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393/09/18
27623تهرانشهرک غربمغازهفروش1580,000,0001,200,000,0001393/09/18
27158تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش886,200,000545,600,0001393/09/13
27187تهرانشهرک غربآپارتمانفروش886,200,000545,600,0001393/09/13
26767تهرانشهرک غربکلنگیفروش80050,000,00040,000,000,0001393/09/10
26768تهرانشهرک غربمغازهفروش5028,000,0001,400,000,0001393/09/10
26793تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1068,600,000911,600,0001393/09/10
26826تهرانشهرک غربکلنگیفروش17515,000,0002,625,000,0001393/09/10
21134تهرانشهرک غربآپارتمانفروش686,800,000462,400,0001393/09/04
21135تهرانشهرک غربمغازهفروش1512,000,000186,000,0001393/08/29
24843تهرانشهرک غربکلنگیفروش80016,000,00012,800,000,0001393/08/20
24844تهرانشهرک غربکلنگیفروش41716,500,0006,880,500,0001393/08/20
24845تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1079,000,000963,000,0001393/08/20
24288تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1356,800,000918,000,0001393/08/17
24289تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,20025,000,00030,000,000,0001393/08/17
24306تهرانشهرک غربآپارتمانفروش725,700,000410,400,0001393/08/17
24319تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001393/08/17
23701تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001393/08/10
23766تهرانشهرک غربکلنگیفروش8020,000,0001,600,000,0001393/08/10
23767تهرانشهرک غربکلنگیفروش60018,000,00010,800,000,0001393/08/10
23768تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001393/08/10
23769تهرانشهرک غربکلنگیفروش20017,000,0003,400,000,0001393/08/10
23770تهرانشهرک غربآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/08/10
22920تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1488,000,0001,184,000,0001393/08/04
21782تهرانشهرک غربآپارتمانفروش666,800,000448,800,0001393/07/24
21861تهرانشهرک غربآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1393/07/24
21864تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1167,500,000870,000,0001393/07/24
21865تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16513,500,0002,227,500,0001393/07/24
21398تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393/07/19
21401تهرانشهرک غربمغازهفروش2220,000,000440,000,0001393/07/19
Page top