جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34605تهرانشهرک غربکلنگیفروش20015,000,0003,000,000,0001393/11/19
33828تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش886,250,000550,000,0001393/11/12
33858تهرانشهرک غربتجاریفروش151,020,000,0001393/11/12
33220تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1578,000,0001,256,000,0001393/11/06
33224تهرانشهرک غربکلنگیفروش90023,000,00020,700,000,0001393/11/06
32978تهرانشهرک غربویلافروش7,37523,500,0006,900,000,0001393/11/05
32979تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001393/11/05
32546تهرانشهرک غربآپارتمانفروش165کارشناسیکارشناسی1393/11/01
32547تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1016,500,000650,000,0001393/11/01
19316تهرانشهرک غربکلنگیفروش3003,500,000,0001393/10/27
32014تهرانشهرک غربکلنگیفروش21540,000,0008,600,000,0001393/10/25
32009تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10712,000,0001,284,000,0001393/10/25
31962تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش20016,000,0003,200,000,0001393/10/25
31633تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001393/10/23
31632تهرانشهرک غربآپارتمانفروش19211,000,0002,112,000,0001393/10/23
31748تهرانشهرک غربآپارتمانفروش19211,000,0002,112,000,0001393/10/23
30922تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001393/10/17
30943تهرانشهرک غربکلنگیفروش28550,000,00014,250,000,0001393/10/17
30960تهرانشهرک غربکلنگیفروش250کارشناسیکارشناسی1393/10/17
30698تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393/10/15
30699تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001393/10/15
30700تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001393/10/15
30701تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001393/10/15
30743تهرانشهرک غربکلنگیفروش1406,500,000,0001393/10/15
30278تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1507,300,0001,095,000,0001393/10/11
30279تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001393/10/11
30280تهرانشهرک غرباداریفروش16010,500,0001,680,000,0001393/10/11
30303تهرانشهرک غربمغازهفروش1512,000,000180,000,0001393/10/11
30355تهرانشهرک غربآپارتمانفروش705,700,000400,000,0001393/10/11
29919تهرانشهرک غربآپارتمانفروش607,800,000468,000,0001393/10/09
Page top