جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86071تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1302,000,000190,000,0001395/07/05
86073تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره772,350,00050,000,0001395/07/05
86072تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره751,800,00025,000,0001395/07/05
85388تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره1510,000,00050,000,0001395/07/04
85953تهرانشهرک غربویلارهن و اجاره91030,000,000150,000,0001395/07/04
85952تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1233,000,000100,000,0001395/07/04
85951تهرانشهرک غرب مستغلاترهن و اجاره53022,000,000100,000,0001395/07/04
85950تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره901,400,00070,000,0001395/07/04
85949تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره802,500,00030,000,0001395/07/04
85948تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1424,900,00050,000,0001395/07/04
85947تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره6020,000,000100,000,0001395/07/04
85756تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1648,000,0001,312,000,0001395/07/03
85758تهرانشهرک غربکلنگیفروش85031,000,00023,000,000,0001395/07/03
85754تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13011,500,0001,495,000,0001395/07/03
85755تهرانشهرک غربکلنگیفروش61960,000,00016,140,000,0001395/07/03
85757تهرانشهرک غربکلنگیفروش24042,000,0001395/07/03
85707تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1504,200,00050,000,0001395/07/01
85657تهرانشهرک غربآپارتمانرهن126300,000,0001395/07/01
85618تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1643,700,000100,000,0001395/07/01
85617تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1424,900,00050,000,0001395/07/01
85616تهرانشهرک غرباداریرهن150250,000,0001395/07/01
85619تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره75کارشناسیکارشناسی1395/07/01
85615تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/07/01
85518تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/06/29
85519تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/06/29
85517تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1233,000,000100,000,0001395/06/29
85390تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1353,700,00080,000,0001395/06/28
85389تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1504,200,00050,000,0001395/06/28
85387تهرانبلوار خوردیناداریرهن و اجاره1602,500,00050,000,0001395/06/28
85307تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,10018,000,00017,850,000,0001395/06/28
Page top