جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38519تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1177,600,000889,200,0001394/01/18
38520تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1188,200,000967,600,0001394/01/18
38566تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394/01/18
38415تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1109,100,0001,001,000,0001394/01/17
38432تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14012,500,0001,750,000,0001394/01/17
38449تهرانشهرک غربآپارتمانفروش588,000,000464,000,0001394/01/17
38282تهرانشهرک غربمغازهفروش2775,000,0002,025,000,0001394/01/15
38285تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394/01/15
38301تهرانشهرک غربمغازهفروش1417,000,0001394/01/15
38310تهرانشهرک غربمغازهفروش1645,000,0001394/01/15
37244تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,500,0001,018,000,0001393/12/28
38135تهرانشهرک غرب - سپهرآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393/12/25
38137تهرانشهرک غربآپارتمانفروش787,200,000561,600,0001393/12/25
38139تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393/12/25
38046تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001393/12/23
38047تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393/12/23
38048تهرانشهرک غربآپارتمانفروش809,200,000736,000,0001393/12/23
38049تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12710,500,0001,333,500,0001393/12/23
37905تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9515,000,0001,425,000,0001393/12/20
37911تهرانشهرک غربآپارتمانفروش737,000,000511,000,0001393/12/20
37660تهرانشهرک غربآپارتمانفروش798,000,000632,000,0001393/12/17
37663تهرانشهرک غربویلافروش7,37523,500,0006,900,000,0001393/12/17
37665تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001393/12/17
37666تهرانشهرک غربمستغلاتفروش135کارشناسیکارشناسی1393/12/17
37567تهرانشهرک غربآپارتمانفروش798,000,000632,000,0001393/12/16
37568تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001393/12/16
34712تهرانشهرک غربکلنگیفروش20016,000,0003,200,000,0001393/12/13
37302تهرانشهرک غربآپارتمانفروش685,800,000394,400,0001393/12/13
36810تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,11019,800,00021,978,000,0001393/12/09
36809تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10512,500,0001,312,500,0001393/12/09
Page top