جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43232تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1647,500,0001,230,000,0001394/03/04
43234تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1259,500,000,0001394/03/04
42930تهرانشهرک غربآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394/03/03
42919تهرانشهرک غربکلنگیفروش49520,000,0005,020,000,0001394/03/03
42849تهرانبلوار فرحزادي آپارتمانفروش1025,000,000510,000,0001394/03/02
42895تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,20015,000,0001394/03/02
42897تهرانشهرک غربکلنگیفروش45048,000,0009,648,000,0001394/03/02
42264تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1249,000,000,0001394/02/28
42265تهرانشهرک غربآپارتمانفروش7511,000,000825,000,0001394/02/28
42278تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15519,300,0003,000,000,0001394/02/28
42279تهرانبلوار دریاکلنگیفروش03,000,000,0001394/02/28
42280تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001394/02/28
41867تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1597,300,0001,160,700,0001394/02/23
41868تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,230,0001,200,000,0001394/02/23
41874تهرانشهرک غربآپارتمانفروش17420,000,0003,480,000,0001394/02/23
41877تهرانشهرک غربآپارتمانفروش659,300,000604,500,0001394/02/23
41878تهرانشهرک غربآپارتمانفروش7515,000,0001,125,000,0001394/02/23
41475تهرانشهرک غربمغازهفروش3530,000,0001394/02/21
41476تهرانشهرک غرباداریفروش12650,000,0001394/02/21
41481تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394/02/21
41482تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1137,500,000847,500,0001394/02/21
41218تهرانشهرک غربمستغلاتفروش61950,000,00013,450,000,0001394/02/19
41219تهرانشهرک غربکلنگیفروش25017,000,0003,060,000,0001394/02/19
41225تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11210,500,0001,176,000,0001394/02/19
41226تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394/02/19
40992تهرانشهرک غربآپارتمانفروش18414,000,0002,576,000,0001394/02/16
40993تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1346,716,000900,000,0001394/02/16
40997تهرانشهرک غربمستغلاتفروش70018,000,00013,176,000,0001394/02/16
41002تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11910,000,0001,190,000,0001394/02/16
41006تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1229,000,0001,098,000,0001394/02/16
Page top