جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
46629تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001394/04/06
46615تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1617,600,0001,223,600,0001394/04/06
46638تهرانشهرک غربآپارتمانفروش709,286,000650,000,0001394/04/06
46652تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1256,700,000837,500,0001394/04/06
45972تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9910,200,0001,020,000,0001394/04/01
45973تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش1267,000,000882,000,0001394/04/01
45974تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11410,300,0001,174,200,0001394/04/01
45989تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394/04/01
45996تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394/04/01
45658تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1067,500,0001,200,000,0001394/03/30
45665تهرانشهرک غربآپارتمانفروش60کارشناسیکارشناسی1394/03/30
45673تهرانشهرک غربکلنگیفروش50کارشناسیکارشناسی1394/03/30
44077تهرانشهرک غربآپارتمانفروش789,800,000764,400,0001394/03/12
44084تهرانشهرک غربآپارتمانفروش8612,000,0001,032,000,0001394/03/12
44085تهرانشهرک غرباداریفروش16015,600,0002,500,000,0001394/03/12
44086تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1457,800,0001,131,000,0001394/03/12
43843تهرانشهرک غربمستغلاتفروش22023,000,0001394/03/10
43858تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1253,960,000495,000,0001394/03/10
43883تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,50022,000,00028,600,000,0001394/03/10
43686تهرانبلوار خوردینآپارتمانفروش16012,300,0001,968,000,0001394/03/07
43687تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394/03/07
43688تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16415,000,0002,460,000,0001394/03/07
43692تهرانمهستانآپارتمانفروش11618,000,0002,088,000,0001394/03/07
43231تهرانبلوار دادمانآپارتمانفروش1069,500,0001,007,000,0001394/03/04
43232تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1647,500,0001,230,000,0001394/03/04
43234تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1259,500,000,0001394/03/04
42930تهرانشهرک غربآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394/03/03
42919تهرانشهرک غربکلنگیفروش49520,000,0005,020,000,0001394/03/03
42849تهرانبلوار فرحزادي آپارتمانفروش1025,000,000510,000,0001394/03/02
42895تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,20015,000,0001394/03/02
Page top