جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47782تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1547,900,0001,220,000,0001394/04/16
47524تهرانشهرک غربکلنگیفروش55045,000,00013,500,000,0001394/04/14
47523تهرانشهرک غربمستغلاتفروش33015,100,0005,000,000,0001394/04/14
47522تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,22020,000,0001394/04/14
47154تهرانشهرک غربکلنگیفروش22030,200,00020,000,000,0001394/04/10
47155تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001394/04/10
47156تهرانخوارزمکلنگیفروش80062,500,00050,000,000,0001394/04/10
47264تهرانشهرک غربکلنگیفروش70017,000,00012,444,000,0001394/04/10
47265تهرانشهرک غربکلنگیفروش4905,200,0001394/04/10
47266تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394/04/10
46796تهرانشهرک غربآپارتمانفروش601,600,0005,000,0001394/04/07
46914تهرانشهرک غرباداریفروش10813,000,0001,404,000,0001394/04/07
46915تهرانشهرک غربکلنگیفروش3,600150,000,00042,000,000,0001394/04/07
46916تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش4555,200,0001,388,400,0001394/04/07
46917تهرانشهرک غربآپارتمانفروش686,000,000410,000,0001394/04/07
46629تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001394/04/06
46615تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1617,600,0001,223,600,0001394/04/06
46638تهرانشهرک غربآپارتمانفروش709,286,000650,000,0001394/04/06
46652تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1256,700,000837,500,0001394/04/06
45972تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9910,200,0001,020,000,0001394/04/01
45973تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش1267,000,000882,000,0001394/04/01
45974تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11410,300,0001,174,200,0001394/04/01
45989تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394/04/01
45996تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394/04/01
45658تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1067,500,0001,200,000,0001394/03/30
45665تهرانشهرک غربآپارتمانفروش60کارشناسیکارشناسی1394/03/30
45673تهرانشهرک غربکلنگیفروش50کارشناسیکارشناسی1394/03/30
44077تهرانشهرک غربآپارتمانفروش789,800,000764,400,0001394/03/12
44084تهرانشهرک غربآپارتمانفروش8612,000,0001,032,000,0001394/03/12
44085تهرانشهرک غرباداریفروش16015,600,0002,500,000,0001394/03/12
Page top