املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68158تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1597,500,0001,192,500,0001394-11-17
68161تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001394-11-17
68162تهرانشهرک غرباداریفروش11014,545,0001,600,000,0001394-11-17
68164تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-11-17
68167تهرانشهرک غربمستغلاتفروش13222,000,0001394-11-17
68169تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001394-11-17
68116تهرانشهرک غربکلنگیفروش59025,000,00016,878,000,0001394-11-16
68058تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394-11-15
68059تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001394-11-15
68060تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-11-15
67957تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394-11-14
67959تهرانشهرک غربکلنگیفروش55045,000,00013,500,000,0001394-11-14
67961تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,12015,000,00012,000,000,0001394-11-14
67780تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14910,500,0001,564,500,0001394-11-12
67781تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-11-12
67782تهرانشهرک غربکلنگیفروش50040,000,00028,000,000,0001394-11-12
67645تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-11-11
67646تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394-11-11
67647تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-11-11
67317تهرانشهرک غربمستغلاتفروش200کارشناسیکارشناسی1394-11-07
67318تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-11-07
67319تهرانشهرک غربکلنگیفروش39250,000,0007,050,000,0001394-11-07
67320تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001394-11-07
67321تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1264,920,000620,000,0001394-11-07
67044تهرانشهرک غربکلنگیفروش31218,930,0004,600,000,0001394-11-05
67045تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394-11-05
67046تهرانشهرک غربکلنگیفروش20015,000,0006,930,000,0001394-11-05
66771تهرانشهرک غربآپارتمانفروش31024,193,0007,500,000,0001394-11-03
66762تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001394-11-03
66764تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1456,500,000,0001394-11-03
Page top