جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65878تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394/10/21
65879تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10010,200,0001,020,000,0001394/10/21
65551تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1276,100,000774,700,0001394/10/16
65552تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1299,500,0001,225,500,0001394/10/16
65382تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394/10/15
65383تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16510,000,0001,650,000,0001394/10/15
65454تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12510,000,00060,000,0001394/10/15
65122تهرانشهرک غربآپارتمانفروش153کارشناسیکارشناسی1394/10/13
65123تهرانشهرک غربمستغلاتفروش29027,000,0001394/10/13
65006تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1329,500,0001,254,000,0001394/10/12
65007تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16010,800,0001,728,000,0001394/10/12
65010تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1105,454,000600,000,0001394/10/12
65011تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1159,700,0001,115,500,0001394/10/12
65013تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/10/12
64882تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394/10/10
64632تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/10/07
64633تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,12015,000,00012,000,000,0001394/10/07
64640تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1276,100,000774,700,0001394/10/07
64658تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش12712,500,0001,587,500,0001394/10/07
64660تهرانسیمای ایرانآپارتمانفروش1747,350,0001,279,000,0001394/10/07
64662تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,1042,050,00016,000,000,0001394/10/07
64471تهرانشهرک غربمستغلاتفروش160کارشناسیکارشناسی1394/10/06
64472تهرانشهرک غربمستغلاتفروش33016,500,0003,300,000,0001394/10/06
64473تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14210,500,0001,491,000,0001394/10/06
64474تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,21619,819,00022,000,000,0001394/10/06
64238تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1527,500,0001,140,000,0001394/10/03
64239تهرانشهرک غربآپارتمانفروش20713,000,0002,691,000,0001394/10/03
64240تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16027,000,0002,700,000,0001394/10/03
63830تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1479,000,0001,323,000,0001394/09/30
63827تهرانبلوار دادمانمغازهفروش905,400,000,0001394/09/30
Page top