جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65945تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394/10/22
65946تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1107,727,000850,000,0001394/10/22
65947تهرانشهرک غربآپارتمانفروش21712,000,0002,604,000,0001394/10/22
65948تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13514,000,0001,890,000,0001394/10/22
65952تهرانشهرک غربآپارتمانفروش628,000,000496,000,0001394/10/22
65953تهرانشهرک غربکلنگیفروش61950,000,00013,450,000,0001394/10/22
65954تهرانشهرک غربآپارتمانفروش8810,500,000924,000,0001394/10/22
65876تهرانشهرک غربکلنگیفروش32025,000,0001394/10/21
65877تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394/10/21
65878تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394/10/21
65879تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10010,200,0001,020,000,0001394/10/21
65551تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1276,100,000774,700,0001394/10/16
65552تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1299,500,0001,225,500,0001394/10/16
65382تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394/10/15
65383تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16510,000,0001,650,000,0001394/10/15
65454تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12510,000,00060,000,0001394/10/15
65122تهرانشهرک غربآپارتمانفروش153کارشناسیکارشناسی1394/10/13
65123تهرانشهرک غربمستغلاتفروش29027,000,0001394/10/13
65006تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1329,500,0001,254,000,0001394/10/12
65007تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16010,800,0001,728,000,0001394/10/12
65010تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1105,454,000600,000,0001394/10/12
65011تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1159,700,0001,115,500,0001394/10/12
65013تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/10/12
64882تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394/10/10
64632تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/10/07
64633تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,12015,000,00012,000,000,0001394/10/07
64640تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1276,100,000774,700,0001394/10/07
64658تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش12712,500,0001,587,500,0001394/10/07
64660تهرانسیمای ایرانآپارتمانفروش1747,350,0001,279,000,0001394/10/07
64662تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,1042,050,00016,000,000,0001394/10/07
Page top