جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68899تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1008,000,0001,200,000,0001394/11/25
68901تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394/11/25
68671تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1248,000,000992,000,0001394/11/21
68686تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,650,0001,491,200,0001394/11/21
68685تهرانشهرک غربمستغلاتفروش21122,000,0001394/11/21
68680تهرانشهرک غربآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1394/11/21
68679تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9311,000,0001,023,000,0001394/11/21
68693تهرانشهرک غربکلنگیفروش18045,000,0001394/11/21
68488تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000798,000,0001394/11/20
68503تهرانشهرک غربآپارتمانفروش801,065,000850,000,0001394/11/20
68501تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394/11/20
68500تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394/11/20
68489تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394/11/20
68492تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1008,000,0001,200,000,0001394/11/20
68493تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1451,050,0001,522,500,0001394/11/20
68374تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394/11/19
68368تهرانشهرک غربآپارتمانفروش585,128,000300,000,0001394/11/19
68365تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1289,500,0001,216,000,0001394/11/19
68364تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394/11/19
68379تهرانشهرک غربکلنگیفروش59025,000,00016,875,000,0001394/11/19
68377تهرانشهرک غربآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001394/11/19
68236تهرانشهرک غربآپارتمانفروش19112,000,0002,292,000,0001394/11/18
68233تهرانشهرک غربکلنگیفروش28045,000,0001394/11/18
68243تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,650,0001,491,200,0001394/11/18
68157تهرانشهرک غرباداریفروش7510,000,000750,000,0001394/11/17
68158تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1597,500,0001,192,500,0001394/11/17
68161تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001394/11/17
68162تهرانشهرک غرباداریفروش11014,545,0001,600,000,0001394/11/17
68164تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394/11/17
68167تهرانشهرک غربمستغلاتفروش13222,000,0001394/11/17
Page top