جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69255تهرانشهرک غربآپارتمانفروش28819,000,0005,472,000,0001394/11/28
69108تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1228,500,0001,037,000,0001394/11/27
69111تهرانشهرک غربمستغلاتفروش240کارشناسیکارشناسی1394/11/27
69114تهرانشهرک غربکلنگیفروش18045,000,0001394/11/27
69118تهرانشهرک غرباداریفروش1508,000,0001,200,000,0001394/11/27
69121تهرانشهرک غربآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394/11/27
69123تهرانبلور دریاآپارتمانفروش1228,500,0001394/11/27
69125تهرانشهرک غربمستغلاتفروش95کارشناسیکارشناسی1394/11/27
68998تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1248,000,0001394/11/26
69000تهرانشهرک غربکلنگیفروش21122,000,0001394/11/26
69001تهرانفرحزادیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394/11/26
69004تهرانشهرک غربآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1394/11/26
69006تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1056,200,000650,000,0001394/11/26
69008تهرانشهرک غربکلنگیفروش18045,000,0001394/11/26
68882تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15011,000,0001,430,000,0001394/11/25
68885تهرانشهرک غربآپارتمانفروش8010,625,000850,000,0001394/11/25
68887تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000798,000,0001394/11/25
68890تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394/11/25
68893تهرانشهرک غربویلافروش30032,000,0001394/11/25
68895تهرانشهرک غربآپارتمانفروش737,000,000511,000,0001394/11/25
68897تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001394/11/25
68899تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1008,000,0001,200,000,0001394/11/25
68901تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394/11/25
68671تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1248,000,000992,000,0001394/11/21
68686تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,650,0001,491,200,0001394/11/21
68685تهرانشهرک غربمستغلاتفروش21122,000,0001394/11/21
68680تهرانشهرک غربآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1394/11/21
68679تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9311,000,0001,023,000,0001394/11/21
68693تهرانشهرک غربکلنگیفروش18045,000,0001394/11/21
68488تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000798,000,0001394/11/20
Page top