جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71135تهرانشهرک غربآپارتمانفروش779,000,000693,000,0001394-12-22
71131تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1487,905,0001,170,000,0001394-12-22
71132تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001394-12-22
71094تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1707,500,0001,275,000,0001394-12-20
70954تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001394-12-18
70956تهرانشهرک غربآپارتمانفروش18518,500,0003,422,500,0001394-12-18
70955تهرانشهرک غربآپارتمانفروش886,100,000536,800,0001394-12-18
70788تهرانشهرک غربآپارتمانفروش886,100,000536,800,0001394-12-16
70790تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,777,0001,050,000,0001394-12-16
70789تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10812,000,0001,296,000,0001394-12-16
70640تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394-12-13
70537تهرانشهرک غربآپارتمانفروش807,500,000600,000,0001394-12-12
70538تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1137,300,000824,900,0001394-12-12
70539تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10812,000,0001,296,000,0001394-12-12
70310تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1085,500,000594,000,0001394-12-10
70311تهرانشهرک غربآپارتمانفروش806,250,000500,000,0001394-12-10
70312تهرانشهرک غربآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-12-10
70313تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394-12-10
70212تهرانشهرک غربآپارتمانفروش766,700,000509,200,0001394-12-09
70214تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394-12-09
70216تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001394-12-09
70218تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001394-12-09
70130تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1275,118,110650,000,0001394-12-08
70131تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-12-08
70132تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394-12-08
69834تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394-12-04
69836تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1127,500,000825,000,0001394-12-04
69840تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1126,500,000728,000,0001394-12-04
69844تهرانشهرک غرباداریفروش1,42025,000,000,0001394-12-04
69848تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش737,535,000550,000,0001394-12-04
Page top