جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71131تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1487,905,0001,170,000,0001394/12/22
71132تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001394/12/22
71094تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1707,500,0001,275,000,0001394/12/20
70954تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001394/12/18
70956تهرانشهرک غربآپارتمانفروش18518,500,0003,422,500,0001394/12/18
70955تهرانشهرک غربآپارتمانفروش886,100,000536,800,0001394/12/18
70788تهرانشهرک غربآپارتمانفروش886,100,000536,800,0001394/12/16
70790تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,777,0001,050,000,0001394/12/16
70789تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10812,000,0001,296,000,0001394/12/16
70640تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394/12/13
70537تهرانشهرک غربآپارتمانفروش807,500,000600,000,0001394/12/12
70538تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1137,300,000824,900,0001394/12/12
70539تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10812,000,0001,296,000,0001394/12/12
70310تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1085,500,000594,000,0001394/12/10
70311تهرانشهرک غربآپارتمانفروش806,250,000500,000,0001394/12/10
70312تهرانشهرک غربآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394/12/10
70313تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394/12/10
70212تهرانشهرک غربآپارتمانفروش766,700,000509,200,0001394/12/09
70214تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394/12/09
70216تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001394/12/09
70218تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001394/12/09
70130تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1275,118,110650,000,0001394/12/08
70131تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394/12/08
70132تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394/12/08
69834تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394/12/04
69836تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1127,500,000825,000,0001394/12/04
69840تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1126,500,000728,000,0001394/12/04
69844تهرانشهرک غرباداریفروش1,42025,000,000,0001394/12/04
69848تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش737,535,000550,000,0001394/12/04
69853تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1275,120,000650,000,0001394/12/04
Page top