املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80007تهرانشهرک غربمستغلاتفروش14016,000,0001395-05-05
79782تهرانشهرک غربآپارتمانفروش2227,100,0001,576,200,0001395-05-03
79781تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1237,200,000885,600,0001395-05-03
79780تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1678,500,0001,419,500,0001395-05-03
79721تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1546,100,000939,400,0001395-05-02
79719تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1007,300,000730,000,0001395-05-02
79658تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه1203,000,0001395-05-01
79653تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12011,250,0001,350,000,0001395-05-01
72489تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش23520,500,0004,800,000,0001395-04-31
79381تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001395-04-29
79380تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12011,250,0001,350,000,0001395-04-29
79379تهرانشهرک غربمستغلاتفروش27622,850,0004,800,000,0001395-04-29
79058تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395-04-27
79057تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1187,600,000896,800,0001395-04-27
79056تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395-04-27
78647تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16212,500,0002,025,000,0001395-04-23
78646تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1276,299,000800,000,0001395-04-23
78643تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13011,500,0001,495,000,0001395-04-23
78460تهراندادمانآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001395-04-21
78388تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,916,000950,000,0001395-04-21
78385تهرانشهرک غربمستغلاتفروش220کارشناسیکارشناسی1395-04-21
78340تهرانشهرک غربمستغلاتفروش73515,000,0001395-04-21
75379تهرانشهرک غربمستغلاتفروش66023,000,0001395-04-13
75700تهرانشهرک غربآپارتمانفروش29323,000,0006,739,000,0001395-03-17
75702تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001395-03-17
75695تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001395-03-17
75696تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001395-03-17
75697تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13013,500,0001,755,000,0001395-03-17
75653تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه1097,600,000828,400,0001395-03-16
75351تهرانشهرک غربکلنگیفروش55025,000,00016,050,000,0001395-03-11
Page top