جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71821تهرانشهرک غربآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001395/01/21
71519تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش139کارشناسیکارشناسی1395/01/16
71525تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,68015,000,0001395/01/16
71526تهرانشهرک غربآپارتمانفروش125کارشناسیکارشناسی1395/01/16
71528تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1,13712,000,0001,644,000,0001395/01/16
71428تهرانشهرک غربمستغلاتفروش220کارشناسیکارشناسی1395/01/15
71431تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12095,850,0001,150,000,0001395/01/15
71435تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9375,300,000700,000,0001395/01/15
71437تهرانفلامک جنوبیآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001395/01/15
71439تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1549,000,0001,386,000,0001395/01/15
71327تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1197,000,000833,000,0001395/01/14
71330تهرانشهرک غربآپارتمانفروش626,300,000391,000,0001395/01/14
69469تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه737,000,000511,000,0001394/12/26
71223تهرانشهرک غرباداریفروش14442,000,0001394/12/24
71225تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14710,800,0001,587,600,0001394/12/24
71138تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1295,100,000657,900,0001394/12/22
71136تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1437,500,0001,072,500,0001394/12/22
71135تهرانشهرک غربآپارتمانفروش779,000,000693,000,0001394/12/22
71131تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1487,905,0001,170,000,0001394/12/22
71132تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001394/12/22
71094تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1707,500,0001,275,000,0001394/12/20
70954تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001394/12/18
70956تهرانشهرک غربآپارتمانفروش18518,500,0003,422,500,0001394/12/18
70955تهرانشهرک غربآپارتمانفروش886,100,000536,800,0001394/12/18
70788تهرانشهرک غربآپارتمانفروش886,100,000536,800,0001394/12/16
70790تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,777,0001,050,000,0001394/12/16
70789تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10812,000,0001,296,000,0001394/12/16
70640تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394/12/13
70537تهرانشهرک غربآپارتمانفروش807,500,000600,000,0001394/12/12
70538تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1137,300,000824,900,0001394/12/12
Page top