جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88538تهرانشهرآراکلنگیفروش155کارشناسیکارشناسی1395/08/05
88464تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره951,600,00020,000,0001395/08/04
88414تهرانپاتریساداریرهن85120,000,0001395/08/04
87994تهرانشهرآرامغازهرهن و اجاره19012,000,000150,000,0001395/08/01
87676تهرانشهرآراکلنگیفروش20010,000,0002,000,000,0001395/07/27
87677تهرانشهرآراآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395/07/27
87432تهرانشهر آرااداریرهن و اجاره853,000,00020,000,0001395/07/25
87338تهرانشهرآراآپارتمانفروش606,335,000380,000,0001395/07/25
86808تهرانشهرآرااداریرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/07/14
86390تهرانپاتریسآپارتمانفروش1435,800,000829,400,0001395/07/10
86263تهرانستارخان - کوکبآپارتمانرهن و اجاره1111,500,00070,000,0001395/07/06
86262تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره852,000,00020,000,0001395/07/06
86260تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001395/07/06
86249تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره881,500,00060,000,0001395/07/06
85945تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره1113,150,00030,000,0001395/07/04
85753تهرانشهرآراآپارتمانفروش794,430,000350,000,0001395/07/03
85311تهرانآرش مهرآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395/06/28
85310تهرانشهر آراآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/06/28
82350تهرانپاتریسآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001395-05-27
82349تهرانشهرآراآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001395-05-27
82331تهرانشهرآراآپارتمانفروش1043,800,000395,200,0001395-05-27
82330تهرانشهرآراآپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001395-05-27
74237تهرانشهر آرا - کوکبآپارتمانفروش1355,700,000769,500,0001395-02-14
73963تهرانپاتریسآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001395-02-12
73510تهرانشهر آراآپارتمانفروش1076,100,000652,700,0001395-02-07
73230تهرانشهرآراآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001395-02-05
73228تهرانشهر آراآپارتمانمعاوضه1086,100,000658,800,0001395-02-05
72824تهرانپاتریسآپارتمانفروش975,600,000543,200,0001395-01-31
72826تهرانشهر آراآپارتمانفروش885,455,000480,000,0001395-01-31
72455تهرانشهر آراآپارتمانفروش895,800,000516,200,0001395-01-26
Page top