جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73963تهرانپاتریسآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001395/02/12
73510تهرانشهر آراآپارتمانفروش1076,100,000652,700,0001395/02/07
73230تهرانشهرآراآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001395/02/05
73228تهرانشهر آراآپارتمانمعاوضه1086,100,000658,800,0001395/02/05
72824تهرانپاتریسآپارتمانفروش975,600,000543,200,0001395/01/31
72826تهرانشهر آراآپارتمانفروش885,455,000480,000,0001395/01/31
72455تهرانشهر آراآپارتمانفروش895,800,000516,200,0001395/01/26
72034تهرانشهر آراکلنگیفروش16012,000,0001,920,000,0001395/01/23
72037تهرانشهر آراآپارتمانفروش1356,200,0001395/01/23
71807تهرانشهر آراآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001395/01/21
71464تهرانشهر آراآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001395/01/16
71493تهرانشهر آراآپارتمانفروش1757,000,000122,500,0001395/01/16
71521تهرانشهر آراکلنگیفروش3852,760,000,0001395/01/16
40150تهرانپاتریسآپارتمانفروش587,500,000435,000,0001394/02/06
38515تهرانشهرآراآپارتمانفروش1085,900,000637,200,0001394/01/18
33784تهرانشهرآرازمینفروش3602,147,483,6474,500,000,0001393/11/11
30246تهرانشهرآراکلنگیفروش42815,000,0006,420,000,0001393/10/10
25464تهرانشهرآراآپارتمانفروش764,700,000357,200,0001393/08/25
25465تهرانشهرآرامغازهفروش1203,500,000,0001393/08/25
25473تهرانشهرآراآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001393/08/25
25504تهرانشهرآراآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001393/08/25
24278تهرانشهرآراآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001393/08/17
24279تهرانشهرآراآپارتمانفروش1003,950,000395,000,0001393/08/17
24298تهرانشهرآراآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001393/08/17
24304تهرانشهرآراآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393/08/17
23757تهرانشهر آرامغازهفروش168,000,000128,000,0001393/08/10
23758تهرانشهر آراآپارتمانفروش806,900,000552,000,0001393/08/10
23759تهرانشهر آراآپارتمانفروش1003,900,000390,000,0001393/08/10
21086تهرانشهرآراآپارتمانفروش945,300,000498,200,0001393/07/17
21087تهرانشهرآراآپارتمانفروش1863,800,000706,800,0001393/07/17
Page top