جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87994تهرانشهرآرامغازهرهن و اجاره19012,000,000150,000,0001395/08/01
87676تهرانشهرآراکلنگیفروش20010,000,0002,000,000,0001395/07/27
87677تهرانشهرآراآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395/07/27
87432تهرانشهر آرااداریرهن و اجاره853,000,00020,000,0001395/07/25
87338تهرانشهرآراآپارتمانفروش606,335,000380,000,0001395/07/25
86808تهرانشهرآرااداریرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/07/14
86690تهرانشهرآراآپارتمانرهن100130,000,0001395/07/13
86390تهرانپاتریسآپارتمانفروش1435,800,000829,400,0001395/07/10
86263تهرانستارخان - کوکبآپارتمانرهن و اجاره1111,500,00070,000,0001395/07/06
86262تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره852,000,00020,000,0001395/07/06
86261تهرانشهرآراآپارتمانرهن100130,000,0001395/07/06
86260تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001395/07/06
86249تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره881,500,00060,000,0001395/07/06
86027تهرانپاتریسآپارتمانرهن15322,000,0001395/07/05
85945تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره1113,150,00030,000,0001395/07/04
85753تهرانشهرآراآپارتمانفروش794,430,000350,000,0001395/07/03
85311تهرانآرش مهرآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395/06/28
85310تهرانشهر آراآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/06/28
85202تهرانهخامنشآپارتمانرهن و اجاره90600,00070,000,0001395/06/25
85093تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره931,700,00030,000,0001395/06/24
84784تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره901,700,00020,000,0001395/06/20
84538تهرانشهرآراآپارتمانرهن9090,000,0001395/06/17
84537تهرانشهر آراآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00035,000,0001395/06/17
84270تهرانشهرآراآپارتمانرهن118175,000,0001395/06/15
84119تهرانشهر آراآپارتمانرهن و اجاره1051,500,00050,000,0001395/06/14
83045تهرانشهر آرامغازهرهن و اجاره295,000,00050,000,0001395/06/03
82350تهرانپاتریسآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001395/05/27
82349تهرانشهرآراآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001395/05/27
82331تهرانشهرآراآپارتمانفروش1043,800,000395,200,0001395/05/27
82330تهرانشهرآراآپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001395/05/27
Page top