املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرآرا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92290تهرانشهر آراآپارتمانرهن180200,000,0001395/09/14
92288تهرانشهر آراآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00030,000,0001395/09/14
88760تهرانشهرآرامستغلاترهن و اجاره30410,000,000200,000,0001395/09/14
91865تهرانشهر آراآپارتمانرهن و اجاره1051,700,00070,000,0001395/09/07
91864تهرانشهر آرااداریرهن و اجاره1202,500,00030,000,0001395/09/07
91244تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره76800,00050,000,0001395/09/01
91125تهرانپاتریس آپارتمانفروش1074,600,000492,200,0001395/08/29
91124تهرانشهرآراآپارتمانفروش1714,210,000720,000,0001395/08/29
90957تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00030,000,0001395/08/26
90955تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره981,200,00040,000,0001395/08/26
90871تهرانشهرآراآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001395/08/26
90516تهرانشهرآراآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001395/08/24
90515تهرانشهر آراآپارتمانفروش1043,800,000395,200,0001395/08/24
90514تهرانشهرآراآپارتمانفروش1024,607,000470,000,0001395/08/24
90474تهرانشهرآرامغازهرهن و اجاره3612,000,00070,000,0001395/08/23
90473تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره1021,500,00050,000,0001395/08/23
90414تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره761,250,00030,000,0001395/08/23
89989تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره1031,500,00050,000,0001395/08/19
89833تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00025,000,0001395/08/18
89812تهران شهر آرامستغلاترهن و اجاره25012,000,000200,000,0001395/08/18
89580تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00025,000,0001395/08/16
89507تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره1202,200,00035,000,0001395/08/13
89166تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00025,000,0001395/08/11
89001تهرانپاتریسآپارتمانفروش1237,800,000959,400,0001395/08/09
89000تهرانشهرآراآپارتمانمعاوضه833,374,000280,000,0001395/08/09
88917تهرانشهرآرامغازهرهن و اجاره1008,000,000300,000,0001395/08/09
88918تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره1301,500,00065,000,0001395/08/09
88919تهرانمنصوری شمالیآپارتمانرهن و اجاره100600,000180,000,0001395/08/09
88544تهرانشهرآراآپارتمانفروش603,250,000195,000,0001395/08/05
88543تهرانشهرآراآپارتمانفروش784,490,000350,000,0001395/08/05
Page top